Johtamisen koulutusohjelma

26.1.2021 — 5.4.2022 Luotaimen toimitilat, Tampere

Kesto: 10 päivää, opetuskieli suomi, materiaali suomi (online)

Johtamisen koulutusohjelma2100.00 + alv 24%
Kouluttajat
Lisää Oppia.fi -ostoskoriin →
Johtamisen koulutusohjelma, etä2100.00 + alv 24%
Kouluttajat
Lisää Oppia.fi -ostoskoriin →

Tuotekuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä.

Koulutus kasvattaa itsetuntemusta ja selkiyttää osallistujan roolia, vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Yritysjohtamisen ja johtamisen  koulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen johtamistyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

KOHDERYHMÄ:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat johtaja- tai päällikkö asemassa toimivat henkilöt.

LAAJUUS:
Valmennus toteutetaan puolentoista vuoden aikana ja siihen sisältyy 10 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.
Kokonaisuuden muodostuminen:
A) Johtajan tehtävässä toimiminen
B) Talouden johtaminen ja strategiatyön johtaminen.

Luotain tekee yhteistyötä useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton. Nyt haku avoinna Yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkintoon liittyvään koulutusryhmään.

VALMENTAJAT:
Katriina Hälikkä, HTM, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Päivi Seppälä, YTM, Työnohjaaja STOry, Valmennuspäällikkö, HR- ja viestintäammattilainen, työyhteisösovittelija
Mikko Seppälä, MBA, KTK, HHJ, Johdon valmentaja, liiketoiminnan kehittäminen, talous, lainsäädäntö
Tuula Kiuru-Ahvonen, VTM, Johdon valmentaja ja johdon työnohjaajaMasterCSLE®, NLP-Master, Ratkaisukeskeinen valmentaja ja esimiesvalmentaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Orientaatiojakso 26.1.2021

 • Tutkintoon, opiskeluun ja oppisopimukseen liittyvät asiat
 • Muutoksen johtaminen, megatrendit reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
 • Organisaatiokulttuuri ja kuinka sitä voi kehittää
 • Johtajan tehtävät, oma rooli, vahvuudet ja kehittämistarpeet
 • Oman organisaation esittely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Liiketoimintaosaaminen 3.2 ja 29.3.2021

 • Liiketoimintaympäristö, strategia, kriittiset menestystekijät ja brändi
 • Strategiatyöosaaminen, yrityksen missio, visio ja arvot
 • Ennakointi ja toimialan muutokset, toimialan kansainvälinen kehitys
 • Nykytilan arviointi hyödyntäen tunnuslukuja ja analyysejä
 • Kehittämistehtävä: hanke- ja toteutussuunnitelma

Talousosaaminen 18 ja 19.5.2021

 • Tuloksellisuus, kannattavuus, tilikauden tunnusluvut
 • Talousarvio ja toimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen
 • Talouden kehittymisen arviointi, seuranta ja keskeiset tavoitteet
 • Digitaaliset johtamisen järjestelmät ja välineet

Henkilöstöjohtaminen, ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä 18.8.2021

 • Henkilöstöjohtaminen strategian mukaisesti
 • Kannustavan ja motivoivan työympäristön ja työkulttuurin rakentaminen
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
 • Haastavat työyhteisötilanteet
 • Oma vuorovaikutus- ja johtamistyyli

Johtamisen suunnitelmallisuus tavoitteiden toteutumisen seuraaminen 13.10.2021

 • Valmentava johtaminen ja tuloksellisuus
 • Johtajan viestinnälliset taidot
 • Ulkoinen viestintä ja yhteistyö, sisäinen viestintä ja yhteistyö
 • Verkostosuhteiden luominen

Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 30.11.2021

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana
 • Eettinen toiminta ja kestävän kehityksen periaatteet
 • Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtamisen johdonmukaisuus
 • Työ- ja virkaehtosopimukset. Organisaation määräykset ja linjaukset

Talouden johtaminen 2.2.2022

 • Strategia ja keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely
 • Talouden kehittämisen suunnitelma
 • Talouden kehittämiseen henkilöstön sitouttaminen
 • Kehittämistehtävien läpikäyminen

Strategiatyön toteutus, keskeisimpien kehittämiskohteiden valinta 5.4.2022

 • Mittareiden valinta ja oman toiminnan arviointi
 • Strategiaan liittyvä viestintä
 • Kehittämistehtävien esittely Kehittämistehtävien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.