Menetelmät

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on myönteinen ajattelu- ja suhtautumistapa, jossa maalaisjärki ja konkreettiset suunnitelmat ovat voimakkaasti läsnä.

Se suuntaa  katseen tulevaan. Ollaan mahdollisuuksien äärellä: aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Uskoa, toivoa ja unelmia vaalitaan – ongelmankin takana on unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Tyypillisesti asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti hahmotellaan pieniä, helposti toteutettavia askeleita. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä, ja saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi.

Ratkaisukeskeiset ideat ovat helposti omaksuttavissa, koska takana ei ole monimutkaista teoreettista rakennelmaa ja käsitejärjestelmää.

Luotaimen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden asiantuntemus on myös taitoa yhteistyösuhteen luomisessa ja prosessien ohjaamisessa. Asiakassuhteissa olennaista on arvostava kohtaaminen ja asiakkaan voimaantumisen mahdollistaminen.

Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofia on:

  • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
  • Tee lisää sitä, mikä toimii.
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Luotaimen työntekijät kuuluvat suomalaiseen ratkes-yhteisöön (www.ratkes.fi), jonka tarkoituksena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden ajattelu- ja toimintamallien tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä. Yhdistyksessä on mukana eri alojen asiantuntijoita ja toimijoita, erityisesti työnohjaus, terapia tai koulutustyötä tekeviä henkilöitä.

Mindfullness –läsnäolon taito

Luotaimessa työskentelee mindfulness -ohjaajia ja Luotaimen sisäisen Mindfulness perehdytyksen käyneitä henkilöitä.  Luotaimen valmennuksissa ja ohjauksissa mindfullnes näkyy läsnäoloharjoituksina palveluiden sisällä, jotka opettavat ja havahduttavat valmennettavaa tai ohjattavaa olemaan läsnä elämässään tässä ja nyt. Luotaimen mindfulness -kursseilla osallistujat voivat perehtyä mindfulnessiin ottaa mindfulness -taidon osaksi omaa elämäänsä. Työhyvinvointivalmennuksissa mindfulness menetelmä on oleellinen osa valmennusta.

Valinnan teoria ja Lead Management

Choice Theory on William Glasser:n kehittämän teorian ytimenä on ajatus omasta valinnan vastuusta; mihin kiinnitän huomioni, mitä haluan saavuttaa ja miten toimin saavuttaakseni tavoitteeni. Valinnan teoriaan pohjautuva johtaminen lisää luottamusta ja vähentää ulkoisen kontrollin tarvetta.

Henkilöprofiilityökalut

Luotaimen käyttämät henkilöprofiilityökalut ovat runsaasti tutkittuja ja turvallisia käyttää yhdessä ammattivalmennuksen kanssa. Henkilöprofiilityökalujen käyttäminen usein tehostaa valmennusta, koska ne tuovat yksilölliset vahvuudet ja kehittämiskohteet tehokkaammin esiin. Kaikki Luotaimen valmentajat ovat sertifioituneet ja kouluttautuneet henkilöprofiilityökalujen käyttämiseen.
Lue lisää

Ajankohtaista

HR Ammattilaisille suunnattu tapahtuma 8.3.2019 klo 13.00 - 16.00 Luotaimessa.
Luotain esittelee toimintaansa -tutustu Luotaimen palveluihin ja tapaa valmentajia ja työnohjaajia. ilmoittaudu mukaan 22.2.2019 mennessä. Katso tapahtumasivu tästä ja kysy lisää!

Luotain tuottaa yhteistyössä TEM:n ja SITRA:n kanssa kaksi yrityskiihdyttämöä, jossa mukana 20 organisaatiota. Kiihdyttämö nyt käynnissä.
Nyt mahdollisuus hakea mukaan uuteen verkosto-ohjelmaan. Kysy lisää: info@luotain.net

Luotaimen Katrina Kuusela ja Tuula Savolainen puhumassa Tampere-Talossa työyhteisösovittelusta
Luotaimen valmentajat Tuula Savolainen ja Katrina Kuusela puhumassa Sosiaalialan asiantuntijapäivillä työyhteisösovittelusta 5.-6.3.2019, Tampere-talossa Lähde mukaan. Katso tilaisuus tästä!

ELYN KONSULTAATIOLLA VAUHTIA KASVUUN!
LUOTAIN valittu ELY-keskuksen yritysten kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämisen palveluntuottajaksi. Kysy miten sinä voisit saada apua liiketoimintasi kehittämiseen Elyn tuella: info@luotain.net

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää

Hyvinvointiblogissa