Menetelmät

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on myönteinen ajattelu- ja suhtautumistapa, jossa maalaisjärki ja konkreettiset suunnitelmat ovat voimakkaasti läsnä.

Se suuntaa  katseen tulevaan. Ollaan mahdollisuuksien äärellä: aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Uskoa, toivoa ja unelmia vaalitaan – ongelmankin takana on unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Tyypillisesti asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti hahmotellaan pieniä, helposti toteutettavia askeleita. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä, ja saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi.

Ratkaisukeskeiset ideat ovat helposti omaksuttavissa, koska takana ei ole monimutkaista teoreettista rakennelmaa ja käsitejärjestelmää.

Luotaimen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden asiantuntemus on myös taitoa yhteistyösuhteen luomisessa ja prosessien ohjaamisessa. Asiakassuhteissa olennaista on arvostava kohtaaminen ja asiakkaan voimaantumisen mahdollistaminen.

Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofia on:

  • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
  • Tee lisää sitä, mikä toimii.
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Luotaimen työntekijät kuuluvat suomalaiseen ratkes-yhteisöön (www.ratkes.fi), jonka tarkoituksena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden ajattelu- ja toimintamallien tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä. Yhdistyksessä on mukana eri alojen asiantuntijoita ja toimijoita, erityisesti työnohjaus, terapia tai koulutustyötä tekeviä henkilöitä.

Mindfullness –läsnäolon taito

Luotaimessa työskentelee mindfulness -ohjaajia ja Luotaimen sisäisen Mindfulness perehdytyksen käyneitä henkilöitä.  Luotaimen valmennuksissa ja ohjauksissa mindfullnes näkyy läsnäoloharjoituksina palveluiden sisällä, jotka opettavat ja havahduttavat valmennettavaa tai ohjattavaa olemaan läsnä elämässään tässä ja nyt. Luotaimen mindfulness -kursseilla osallistujat voivat perehtyä mindfulnessiin ottaa mindfulness -taidon osaksi omaa elämäänsä. Työhyvinvointivalmennuksissa mindfulness menetelmä on oleellinen osa valmennusta.

Valinnan teoria ja Lead Management

Choice Theory on William Glasser:n kehittämän teorian ytimenä on ajatus omasta valinnan vastuusta; mihin kiinnitän huomioni, mitä haluan saavuttaa ja miten toimin saavuttaakseni tavoitteeni. Valinnan teoriaan pohjautuva johtaminen lisää luottamusta ja vähentää ulkoisen kontrollin tarvetta.

Henkilöprofiilityökalut

Luotaimen käyttämät henkilöprofiilityökalut ovat runsaasti tutkittuja ja turvallisia käyttää yhdessä ammattivalmennuksen kanssa. Henkilöprofiilityökalujen käyttäminen usein tehostaa valmennusta, koska ne tuovat yksilölliset vahvuudet ja kehittämiskohteet tehokkaammin esiin. Kaikki Luotaimen valmentajat ovat sertifioituneet ja kouluttautuneet henkilöprofiilityökalujen käyttämiseen.
Lue lisää

Ajankohtaista

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Ensimetrin tukemat Yrittäjä coaching ryhmät alkavat 19.5. ja 20.5. klo 14.30 - 15.30.
Coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen sekä oman liiketoimintasi kehittämiseen. Kysy ryhmistä ja ilmoittaudu mukaan. Ensimmäisen tilikauden yrittäjät saavat coachingin maksutta. info@luotain.net Lue lisää

Luotain kehittää kiivaasti uusia etänä tarjottavia palveluita.
Luotaimen ensimmäiset verkkokurssit on julkaistu. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Lähiesimiehen koulutus uusi ryhmä 25.8.2020 - 25.11.2021
Nyt mahdollisuus saada tukea omaan esimiestyöhön. Lähde mukaan esimieskoulutukseen, jossa on huippukouluttajat. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 22.9.2020 – 21.12.2021
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää