Posted on

Työyhteisösovittelua

Työyhteisösovittelulla ratkaisuja työpaikan ristiriitatilanteisiin

Teksti: Katrina Kuusela ja Tuula Savolainen, kirjoittajat ovat Luotaimen työnohjaajia, jotka ovat erikoistumassa myös työyhteisösovittelijoiksi

”Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.” (Tuntematon)

Työelämässä on uudentyyppisenä ratkaisumenetelmänä otettu käyttöön työyhteisösovittelu. Sovittelulla pyritään puhdistamaan ilmaa, luomaan ymmärrystä ja ratkaisuja ristiriitatilanteisiin työyhteisösovittelijan avulla.

Sovittelua on käytetty useita vuosia rikoksien sovittelussa ja koulukiusaamisen ehkäisytyössä, kyseessä ei siis ole uusi työkalu. Suomessa Timo Pehrman on tehnyt aiheesta väitöskirjan otsikolla Paremmin puhumalla, restoratiivinen sovittelu työyhteisössä (Lapin yliopisto, Rovaniemi 2011).

Restoratiivinen sovittelu perustuu restoratiivisen oikeuden teoriaan eli korjaavaan konfliktin ratkaisuun. Sitä toteutetaan parhaiten fasilitatiivisessa sovittelussa, jossa ovat mukana kaikki osalliset henkilökohtaisesti. Sovittelussa sovittelija ei toimi ratkaisijana vaan sovinnon mahdollistajana. Tärkeimpinä arvoina ovat ihmisen kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, myötätunto ja anteeksianto. Sovittelun ytimenä ovat dialogi, oppimisen halu ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen. Periaatteina ovat luottamus, tasapuolisuus ja vapaaehtoisuus.

Työyhteisön konfliktit ovat tavallisia ja valitettavan usein ”maton alle lakaistuja”. Työnohjaajan työssä kuulemme usein, että ”ei kannata ottaa puheeksi”, ”ei tämä tästä muuksi muutu” tai ”ei kukaan kuitenkaan pysty vaikuttamaan”. Työelämässä ja työyhteisöissä on erilaisia tilanteita, joihin sovittelu sopii. Näitä ovat esimerkiksi kiusaaminen, epäasiallinen toiminta, ihmisten väliset ristiriidat, kuppikunnat ja juorut sekä muut työelämän konfliktitilanteet.

Sovittelija auttaa, jos työyhteisö ei kykene itse ratkaisemaan konfliktia. Sovittelija on sovittelun mahdollistaja; hän on aktiivinen kuuntelija. Hän auttaa osapuolia itseään löytämään ratkaisun, hän on puolueeton ja sallii tekoon keskittymistä laajemman käsittelyn: tunteet, moraalisen pohdinnan ja arvot. Sovittelija korostaa oikeudenmukaisuutta lainmukaisuuden sijasta sekä kohtuutta ja kompromissia sopimuksen sisältönä. (Iivari 1999)

Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää edistämään työrauhaa ja työnantajaa puuttumaan häiriöihin.

Ihmiset haluavat luonnostaan toimia yhteisönsä jäsenenä aktiivisesti ja hoitaa tehtäviään vastuullisesti. Konfliktin ratkaiseminen työyhteisössä on siis myönteinen asia: Kun ratkaiset konflikteja ja ongelmia, kehityt. Tämä on työyhteisösovittelun myönteinen, oppimiseen uskova näkökulma.

Mistä työyhteisösovittelussa on kyse?

Työyhteisösovittelussa konflikti ratkaistaan osapuolten kesken puhumalla. Kun keskitytään keskustelemaan sekä samalla aidosti kuuntelemaan, mitä toinen puhuu ja tuntee, yhteisymmärrys lisääntyy ja sovitteluhalu kasvaa.

Esimiehet mukaan

Jotta sovitteluun päästään, esimiehet tarvitsevat riittävästi tietoa ja valmiuksia ryhtyä organisoimaan sovitteluprosessia. Lisäksi tarvitaan kuulevat korvat ja avoin mieli siihen, että aina kannattaa puhua!

Kaikkien esimiesten tulisi osallistua soviteluun. Ylimmän johdon sitoutuminen ja sovittelun järjestämisen tukeminen on keskeistä, koska sovitteluprosessiin tarvitaan resursseja, kuten työaikaa, vapaapäivien mahdollista muuttamista ja työajan muutoksia.

Sovittelija ohjaa prosessia ja asianomaisten tulisi itse löytää ratkaisu. Keskeisimpiä asioita sovitteluprosessissa ovat, että kaikki kokevat tulevansa kuulluksi, ja ilmapiiri sallii tunteiden käsittelyn, pohdiskelun ja keskustelun. Osapuolille avautuu uusia näkökulmia tilanteesta, ja ymmärrys lisääntyy. Puhutaan myös oppimisprosessista, jossa opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista. Sovitteluprosessin lopputulos on osapuolten välinen sopimus, jonka jälkeen suuntaudutaan tulevaisuuteen.

Sovittelun vaiheet:

Sovittelu aloitetaan yhteisellä infotilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan prosessin vaiheet.  Onnistunut prosessi edellyttää, että osallistujat sitoutuvat siihen, tuntevat luottamusta sekä kokevat tulevansa kuulluiksi. Tämän tilaisuuden jälkeen sovitaan yksilökeskustelut. Myös pari- tai pienryhmäkeskusteluja voidaan järjestää sovittelijan ehdotuksesta.  Kaikkien sovitteluun osallistujien tulee olla läsnä infossa.

Yksilökeskusteluissa jokainen työyhteisön jäsen saa kertoa oman kokemuksensa ja näkemyksensä. Kuulluksi tuleminen auttaa hahmottamaan omaa tilannetta yhteisössä, ja yksilö rohkaistuu puhumaan omalla suullaan yhteiskeskustelussa. Jokaisen kokemus on ainutlaatuinen ja jokaisen tarina ansaitsee tulla kuulluksi.

Yksilökeskustelujen perusteella sovittelija voi pyytää pari- ja/tai pienryhmäkeskusteluja toteutettavaksi ennen yhteiskeskustelua.

Yhteiskeskustelu käydään yksilökeskustelujen jälkeen. Tämän sovittelutapaamisen tavoitteena on, että osapuolet ymmärtävät toistensa tunteita ja näkemyksiä. Keskustelua käydään niin kauan, että yhteinen ymmärrys saavutetaan. Sovitteluprosessiin osallistuminen on pakollista, mutta ketään ei voi velvoittaa kirjoittamaan sopimusta. Mikäli yhteinen näkemys saavutetaan, siitä kirjoitetaan sopimus osallistujien esittämien tarpeiden ja ehdotusten pohjalta.

Sopimukseen kirjataan myös seuranta-ajankohta. Sopimuksen seuraajana toimivat yleensä sovittelijat.

Luotaimesta voit tilata myös sekä kriisityönohjausta että työyhteisösovittelua. Ota yhteyttä, mielellämme olemme avuksi.

Tags: , , , ,


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
Lue lehti tästä

Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää