Posted on

Tieto, oppiminen, johtajuus

Jaanan blogikuva

Tieto syntyy työyhteisöissä siten, että erilaiset ihmiset tuovat yhteisöön mukanaan yksilöllisen tiedon, tavan ajatella ja toimia.

Erilaiset yksilöt, heidän tietopääoma, ajatusmallit ja toimintatavat, ovat läsnä työyhteisössä, missä he toimivat. Tieto syntyy työyhteisössä jatkuvassa muutoksessa ja arki vaatii kaikilta yhteisön jäseniltä muutosvalmiutta ja kykyä nopeisiin muutoksiin ja tiedon uudelleen arviointiin. Ihmiset tarvitsevat toinen toisiaan yhä enemmän, yksin yrittäminen ei enää onnistu tai tuota yksilölle eikä yhteisöillekään tyydyttäviä lopputuloksia. Yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttavat suoraan työyhteisöön ja sen sisäiseen tietoon. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa työyhteisössä syntyvästä tiedosta vuorovaikutustilanteiden ja yhdessä jakamisen sekä keskustelujen kautta.  

Vuorovaikutuksen, tiimityön ja ihmisten kohtaamisen kautta syntyy työyhteisön tieto. Työyhteisö on organisaatio, jossa yksilöt muodostavat yhteisen yhteisön ja yksilön tiedosta tulee lopulta yhteisöllinen tieto yhdessä jakamisen kautta. Yhdessä oppimalla toinen toisilta työyhteisön tieto syntyy. 

Oppiminen tapahtuu sekä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, missä ihmisten kokemukset ja osaaminen kohtaavat että yksilötasolla yksittäisen ihmisen oma-aloitteisen oppimisen ja osaamisen lisäämisen kautta. Ihminen voi paljonkin oppia yksin, kun on riittävän sinnikäs ja oma motivaatio oppia uusia asioita, tietoja ja taitoja on kova. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa oppisen mahdollisuudet moninkertaistuvat ja ihmisten osaamiset hyödyntävät toisiaan.

Yksittäisen ihmisen tieto ja taito yhdistyy kahden ihmisen tai kokonaisen tiimin jäsenten yhteiseksi tiedoksi ja taidoksi ja näin yhteisön jäsenet yhdessä luovat uutta ja oppivat yhdessä. Osaaminen lisääntyy ja tulee jaetuksi yhteiseksi osaamispääomaksi.

Jokainen yksilö ja koko yhteisö tarvitsee yhteisön johtajan/johtajien tuen oppimiselle ja kehitykselle. Johtajan tulee rohkaista, kannustaa, ohjata ja järjestää oppimistilanteita- ja olosuhteita, jotta yksilön ja yhteisön oppiminen mahdollistuu. Johtajan tulisi kiinnittää huomiota luottamuksen rakentumiseen yhteisössä sekä motivoida yhteisön jäseniä oppimaan asioita uudella tavalla pitäen yllä muutosta ja jatkuvaa kehittymistä. Elinikäistä oppimista täytyy pitää yllä yksilö-, yhteisö- ja johtajatasolla. 

Kunnioittamalla ja arvostamalla ympäröivää elämää ihminen oppii elämään tasapainoista elämää. Ihmisen tärkeä ominaisuus on ymmärtää maailma laajempana kokonaisuutena kuin oma pieni lähiympäristö. Jokaisella ihmisellä on itsessään ne voimat ja energiat, jotka hän voi ottaa käyttöönsä omassa elämässään. Ihmisen sisäinen voima on juuri sen vahvuinen kuin itse sen haluaa itsessään nähdä ja kokea. Löytäessään tämän sisäisen voiman itsestään ihmisen kyvyt oppimiselle ovat rajattomat. 

Jaana Ahtonen-Huuskonen, TyönohjaajaSTOry, Työyhteisövalmentaja, Johdon valmentaja, Erityisopettaja, Rehtori -pätevyys, Luotain Consulting Oy

Tags: , , , ,


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 27.1.2021 – 27.4.2022.
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
Lue lehti tästä

Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 26.1.2021 – 5.4.2022.
Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää