Posted on

Stressi ja voimavarat

Työstressi aiheuttaa terveysongelmia ja vähentää tuloksellisuutta

Työstressi aiheuttaa pitkään jatkuessaan ihmiselle hyvinvointi- ja terveysongelmia. Siitä myös aiheutuu taloudellisia menetyksiä organisaatioille ja yhteiskunnalle -inhimillisistä tekijöistä puhumattakaan.

Työstressi on yhteydessä työsuorituksiin ja siten organisaatioiden tuloksellisuuteen ja näkyy helposti myös työyhteisössä. Se voi lisätä ihmissuhdeongelmia, – halua vaihtaa työpaikkaa, vähentää sitoutumista organisaatioon ja näkyä sairaspoissaoloina…ja pitkää jatkuessaan, työperäinen stressi myös siirtyy näkymään myös perheoloissa.

Lainsäädäntö edellyttääkin työnantajalta työympäristön turvallisuutta ja että ympäristö on fyysistä ja psyykkistä terveyttä tukeva.

Stressi on laaja käsite

Stressi on laaja käsite. Se voi viitata stressitekijöihin, stressireaktioihin tai yksilön ja ympäristön vuorovaikutukseen ja siinä ilmenevään epätasapainoon. Stressitekijöillä tarkoitetaan kuormittavia tapahtumia tai tilanteita –ärsykkeitä. Ihmiset reagoivat näihin ärsykkeisiin, stressitekijöihin yksilöllisesti, toisille stressiä aiheuttaa lähes kaikki tilanteet, toisille stressiä ei tule vaativassakaan tilanteessa. Toisaalta on olemassa myös vahvoja ärsykkeitä, jotka aiheuttavat stressiä lähes kaikille. Stressireaktiot taas viittaavat fysiologisiin tai psykologisiin vasteisiin, jolloin stressistä on kyse silloin, kun reaktio ilmenee.

Työelämän stressitekijät

Työelämän stressitekijöitä voivat olla  fyysiset työolot, työtehtävien vaatimukset, rooliepäselvyydet, ja ristiriidat, työkaveri-, asiakas- tai esimiessuhteet, työaika, työuralla eteneminen, traumaattiset tapahtumat (esim. tapaturmat) ja organisaatiomuutokset. Esim. Katz & Kahn, (1978) rooliteorian mukaan rooliylikuormitus (liikaa töitä tai liian vaikeita tehtäviä), roolikonflikti (ristiriitaiset odotukset) ja rooliepäselvyydet (epäselvät odotukset) aiheuttavat stressiä.

Stressireaktiot

Stressireaktiot voivat yksilötasolla olla fysiologisia (stressihormonien eritys, verenpaine, sydämen sykevaihelut), tunneperäisiä (lyhytaikaiset mielialamuutokset, kuten ärtymys, ahdistus, masennus) tai käyttäytymisessä (muistin, keskittymiskyvyn, päätöksen teon häiriöt tai työsuorituksen heikkeneminen) ilmeneviä.

Mitä yritys voi tehdä, jotta työntekijöiden kokemaa työstressiä saadaan vähemmäksi?

Stressimallien pohjalta on laadittu erilaisia ohjelmia, joilla on pyritty ehkäisemään työstressiä.

1) vähentämällä stressitekijöitä,

2) lisäämällä voimavaroja,

3) vähentämällä stressireaktioita,

4) kannustamalla työntekijöitä muuttamaan elintapojaan.

Kutakin mallia voidaan toteuttaa yksilö- tai organisaatiolähtöisesti. Myös Luotaimella on stressin hallintaan ja voimavarojen lisäämiseen oma valmennusohjelma, jossa mitataan yksilöllisiä stressitekijöitä ja valmennetaan yksilöä ja työyhteisöä tarttumaan niihin tekijöihin, joihin voi vaikuttaa -stressitekijöitä pyritään vähentämään, stressinkäsittelykeinoja parantamaan ja voimavaratekijöitä lisäämään ja laajentamaan. Luotaimen valmennusohjelmaan kuuluu lisäksi mindfulness tekniikan opettelua, jolla omaan kehoon ja mieleen saadaan aikaan rauhoittumista.

Organisaatiolähtöinen lähestymistapa on kehittää työtä, työntekijöitä ja osaamista jotta työn vaatimukset kohtaavat taitojen ja inhimillisten valmiuksien kanssa. Fyysisiä tekijöitä ja esim. työn rytmittämistä, vaikka taukojen avulla voi myös kehittää.

Työn voimavaratekijät

Kalimon työstressimallin mukaan tasapaino yksilön edellytyksien ja työhön kohdistamien odotusten sekä työn vaatimusten ja sen tarjoamien mahdollisuuksien välillä johtaa parantuneeseen työsuoritukseen, työtyytyväisyyteen sekä motivaation ja itseluottamuksen kasvuun.

Työn voimavaratekijöiden on havaittu olevan yhteydessä työn imuun -työhön liittyviin hyvänolon tunteisiin. Esim. vaikutusmahdollisuudet, esimiehen tuki, työpaikan hyvä ilmapiiri, innovatiivisuus ja hyvä tiedonkulku ovat edistäneet opettajien työn imua. Myös työn hallinnan ja henkilöstöä tukevan, ihmisläheisiä periaatteita arvostavan organisaatiokulttuurin on todettu olevan yhteydessä työn imuun hyvin monityyppisissä työtehtävissä.

Myös irrottautumista työstä tarvitaan

Tärkeää on että oravanpyörästä on mahdollista irrottautua. Tästä syystä illat, viikonloput ja lomat tulisi pyhittää rentoutumiselle, jotta mieli ja keho saa aikaa toipua ja rauhoittua.

Vaikka sinulla olisi kuinka mukava työ, kannustan sinua varmistamaan, että sinulla on myös muuta elämää. Uskon, että se hyödyttää lopulta sinua, työnantajaasi (jos sellainen sinulla on) ja muuta lähipiiriäsi kaikkein eniten.

Pia Vilanen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, Luotain

Tags: , , , , ,


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
Lue lehti tästä

Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää