Tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste). EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679EU:n (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan  Luotaimessa lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn)

1. Rekisterinpitäjä

Luotain Consulting Oy
Postiosoite: PL 101, 33101 TAMPERE
Käyntiosoite: Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, 33200 TAMPERE
Puh +358 44 2832673

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa Pia Vilanen tai hänelle osoitettu sijainen loman tms. ajalla, etunimi.sukunimi@luotain.net, +358 442832673. Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Asiakaspalvelumme yhteystiedot: Ota yhteyttä: info@luotain.net

3. Rekisterin nimi

Luotain asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:
• markkinointi potentiaalisille ja nykyisille asiakkaillemme;
• asiakassuhteisiin liittyvien sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sopimuksen valmisteleminen;
• asiakassuhteen hoitaminen;
• oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi;
• asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen;
• webinaareihin, tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuvien henkilöiden ilmoittautumis- ja asiakastietojen käsittely tapahtuman järjestelyä ja jälkihoitotoimenpiteitä varten;
• Palveluidemme tarjoamiseen liittyvän liiketoimintamme kehittäminen; ja palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?
Emme luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa alihankkijoille jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?
Henkilötietojasi ei pääosin luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja lain mukaisin riittävin suojamekanismein. Käytämme sähköpostimarkkinoinnissa Mailchimp uutiskirjepalvelua, kolmannen osapuolen pilvipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa, muut palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella alihankkijoillemme, joita mahdollisesti käytämme tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen. Pääsy henkilötietoihisi on järjestelmissä suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojattu ulkopuolisilta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi

Sähköpostiosoite

Matkapuhelinnumero

Yritys ja asema/työtehtävät.

Toimiala

Mitä palveluita ko. asiakas on ostanut Luotaimelta

Tilaisuuksiin tai tapahtumiin ilmoittautuneiden erikoisruokavalio toiveet ja muut erityistoiveet.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Luotaimen asiakastietojärjestelmästä, toimenkuvansa puolesta henkilöistä, jotka saattavat olla kiinnostuneita palvelutarjonnastamme ja sekä uutiskirjeemme tilanneista henkilöistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Kurssi-ilmoittautujien antamat kurssi-ilmoittautumistiedot voidaan jakaa Luotaimen alihankkijalle, jos hän on ko. kurssin vastuukouluttaja.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Luotaimen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää miloin tahansa tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Ajankohtaista

Luotain tuotta yhteistyössä Valomon, TEM:m ja SITRA:n kanssa 19 kappaletta Soteuttamo 2.0 tapahtumaa ympäri Suomen ja kaksi yrityskiihdyttämöä, joihin voi hakea mukaan 20 organisaatiota.
Seuraa sivujamme, haku avataan pian.

Sosiaali ja terveysalan LÄHIESIMIEHEN AMMATTITUTKINTO 2.11.2018 - 24.4.2020 yhteistyössä Saskyn kanssa
Luotaimen sosiaali- ja terveyalan lähiesimiehen ammattitutkintoon valmentava koulutus on mainio tapa kouluttautua esimiestyöhön ja valmentautua tuleviin muutoksiin. Valmennus on osallistujalle maksuton ja se suoritetaan oppisopimuksena Katso kurssit tästä!

ELYN KONSULTAATIOLLA VAUHTIA KASVUUN!
LUOTAIN valittu ELY-keskuksen yritysten kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämisen palveluntuottajaksi. Kysy miten sinä voisit saada apua liiketoimintasi kehittämiseen Elyn tuella: info@luotain.net

LUOTAIMEN KURSSIKALENTERI JULKAISTU
Luotaimen koulutukset ovat konkreettisia ja tarjoavat työkaluja ammattilaisten arkeen. Lähde mukaan. Katso kurssit tästä!

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää

Hyvinvointiblogissa