Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelma

TUOTEKUVAUS:
Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä. Valmennus auttaa sinua myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta.

Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelman oppimisprosessi on rakennettu palvelumuotoiluprosessin pohjalle. Oppimisprosessin aikana sisäistät palvelumuotoilun ajattelu- ja toimintamallin sekä tuet organisaation toiminnan kehittymistä entistä osallistavammaksi ja yhteisöohjautuvammaksi. Valmennus antaa sinulle käytännön kokemusta hyödyntää palvelumuotoilua esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä.

KOHDERYHMÄ:
Valmennuksen kohderyhmänä ovat palveluiden kehittämisestä ja markkinoinnista sekä myynnistä vastaavat henkilöt.

LAAJUUS:
Valmennukseen sisältyy 9 lähipäivää ja 3 verkkovalmennuskertaa (yhteensä 7h). Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja viestintäohjelma ZOOMia.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Valmennus toteutetaan Luotain Consulting Oy:n koulutustiloissa osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere ja etänä Zoomia ja Teamsiä hyödyntäen. Luotain Akatemia verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen.

VASTUUVALMENTAJAT:
Annemaj Linna Restonomi, MBA, Liiketoiminnan kouluttaja, Palvelumuotoilija, strategiatyö/johtaminen
[email protected]

Mari Uusitalo Certified Business Coach, MTi, johdon ja esimiesten kouluttaja, Stratool-liiketoimintakehittäjä, myynnin ja markkinoinnin kouluttaja
[email protected]

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
1.-2. Yrityksen nykytila ja tulevaisuus Annemaj (1pvä) ja Mari (1 pvä)
• Orientaatio
• Kehittämisen ekosysteemi ja kokeilukulttuuri
• Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
• Kehittämisen strategiset lähtökohdat, ennakointi ja skenaariotyöskentely
• Yrityksen nykytilan arviointi myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta
• Yrityksen myyntipuheen laatiminen, hyvän hissipuheen anatomia ja käytännön harjoittelu

3. Osallistava kehittäminen Annemaj (1 pvä)
• Uskallus ajatella toisin
• Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
• Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
• Fasilitointi
• Kehitysprosessin tavoitteiden asettaminen

4. Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen Annemaj (1 pvä)
• Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
• Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
• Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

5. Asiakaskeskeinen toiminta / Mari (1 pvä)
• Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
• Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
• Asiakasprofilointi
• Avainmittarit ja vaikuttavuus

6. Palvelumuotoilun keskeiset elementit Annemaj (1 pvä)
• Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
• Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
• Service Blueprint
• Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu

7. Markkinointiviestinnän kehittäminen Mari (1 pvä)
• Myynti-, markkinointi- ja viestintästrategian suunnittelu
• Ydinviestien määrittäminen
• Kohderyhmien mukaisten viestintäkanavien valinta

8. Markkinoinnin resursointi ja suunnitteleminen Mari (1 pvä)
• Markkinoinnin toimintasuunnitelman luominen ja vuosikellon laatiminen
• Mittareiden valitseminen ja tulosten analysointi
• Optimointi käytännön digimarkkinoijan työssä

9. Ideointi ja prototypointi Annemaj (1pvä)
• Ideointimenetelmät
• Prototypointi ja testaus

10. Palvelujen konseptointi Mari (1 pvä)
• Palveluiden paketointi
• Asiakaslupaukset. Hyvän maineen ja yrityskuvan kasvattaminen
• Brändin rakentamisen osat. Palvelujen brändäys
• Hinnoittelu

11. Arvopohjaan perustuvan, koskettavan sisällön tuottaminen Mari (1 pvä)
• Tarinankerronta ja sisältömarkkinoinnin suunnitelma
• Verkkosivujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen myyntityössä

12. Innostava, tavoitteellinen myyntityö Annemaj ja Mari yhdessä (1pvä)
• Uusasiakashankinnan käynnistäminen ja tavoitteiden asettaminen
• FtoF -myynti ja myyntitaitojen kehittäminen
• Oman myyntityylin löytäminen
• PechaKucha -esitykset