RekryKoulutus

Luotaimen tämän hetkisiä RekryKoulutuksia

Ohjaajaksi Sofiakylään tai Villa Iloon

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä ja uutta henkilöstöä tarvitaan. RekryKoulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Kokonaisuus kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta.

Koulutus antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua. Rekrykoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

RekryKoulutuksella ohjaajaksi Sofiakylään tai Villa Iloon

Sinä mahdollisesti alalle palaava tai uuden ihmisläheisen työn edessä oleva, me olemme etsineet sinua.

Pirkanmaan TE-toimisto järjestää yhteistyössä Sofiakylän, Villa Ilon ja Luotain Consulting Oy:n kanssa RekryKoulutuksen, jonka tarkoituksena on työllistää henkilöitä eri yksiköihin Sofiakylään Nokialla ja Villa Iloon Heinolassa.

Koulutukseen edellytetään lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Haettavista paikoista 7 lähihoitajaa sekä sairaanhoitajat ovat Sofiakylään ja 3 lähihoitajaa Villa Iloon.

RekryKoulutus on työvoimakoulutusta, joka on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • päivittää ja vahvistaa omaa osaamistaan niin tiedollisesti kuin taidollisesti saavuttaakseen hoitotyön ja terveydenhoitotyön asiakas- ja potilastyössä vaadittavat ammatissa toimimisen taidot sekä
 • hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen työllistyy Nokialla toimivaan Sofiakylään tai Villa Iloon Heinolassa.

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koulutuksen kesto: 1.2.2021 – 23.4.2021

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (14 pv) ja etäopiskelusta (5 pv) sekä työssäoppimisesta (39 pv). Kouluttajana toimii Luotain Consulting ja opetuskielenä on suomi.

Työssäoppimisjakson tehtäviin kuuluu ohjaajan tehtävät: olla tukena ja turvana asukkaan arjessa sisältäen tarvittavia hoitotoimenpiteitä ja huolehtimista hygieniasta ja ravitsemuksesta. Oppia tuntemaan talon tavat, toiminnat ja etenkin asukkaiden tarpeet ja erilaiset kommunikointikeinot. Olla mukana takaamassa asukkaille turvallinen ja hyvä arki ja olla osa mahtavaa työyhteisöä.

Koulutuksen sisältöön kuuluvat

 • Ergonomia ja apuvälineet
 • Hoitotaitojen kertaus  (haavahoito, aseptiikka, hygienia, ravitsemus)
 • Kirjaaminen
 • Tiimityötaidot, vastuun kantaminen, päätöksentekotaidot, yhteistyön tekeminen, hyvän ilmapiirin ylläpitäminen
 • Kehitysvammaisen asiakkaan arvostava ohjaaminen.
 • Autismin kirjo ja erityispiirteet asiakastyössä, ratkaisukeskeiset menetelmät ohjaajan työssä
 • Muistisairaan arvostava kohtaaminen, muistisairaudet ja validaatio menetelmä
 • Itsemääräämisoikeus, vammaistyö, vanhustyö
 • Haastavat tilanteet hoitotyössä
 • Hygieniasäädökset pandemia aikana
 • IMO ohjaaminen
 • Kehitysvammaisen asiakkaan vanhempien kohtaaminen ja palvelumallit toimialalla

Lisätietoja koulutuksesta TE-palveluiden sivulla.

 Hakeutuminen

Hakuaika päättyy: 18.1.2021

Hakeutuminen koulutukseen on sähköisesti Te-palveluiden kautta: Hae tähän koulutukseen.

Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen ja aikaisemmasta kokemuksestasi alalta. 

 Koulutus alkaa 1.2.2021 ja päättyy 23.4.2021

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta ja hakeutumisesta koulutukseen:
Pirkanmaan TE-toimisto,
asiantuntija Noora Luomaranta, puh. 0295 045 741, [email protected] tai asiantuntija Nina Kärki, puh. 0295 045 933, [email protected].

Lisätietoja koulutussisällöistä

Luotain Consulting Oy, Pia Vilanen, toimitusjohtaja, 044-2832673, [email protected] tai Päivi Seppälä, valmennuspäällikkö [email protected], 050-4753851

Lisätietoja työllistävistä yrityksistä:
Sofiakylä, toimitusjohtaja Riitta Peltonen, [email protected], puh. 050 487 2282

Lisätietoa Sofiakylä ja Villa Ilo

Soffari eli Sofiakylä on lämminhenkinen hoitokoti, joka tarjoaa palveluita kehitysvammaisille, autismin kirjoon kuuluville ja muille erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Sofiakylä koostuu kolmesta eri talosta: kylästä, Tähdestä ja SoffariKlubista. Sofiakylässä on turvallinen ja kodikas ilmapiiri, sekä aitoa välittämistä. Tässä nokialaisessa perheyrityksessä omakohtaiset kokemukset ja ideat luovat perustan virikkeelliselle ja lähimmäistä arvostavalle hoivakodille. Meillä työskentelee lähes 60 alan ammattilaista.

Katso Soffarin  rekryvideo

Villa Ilo tuottaa tasokasta palveluasumista, hoitoa, kuntoutusta sekä tukipalveluita ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille. Tarjoamme turvallisen, yhteisöllisen asumisen sekä viihtyisän asumisympäristön. Villa Ilon hoivapalvelut on tarkoitettu niille, jotka eivät tarvitse tehostettua palveluasumista, mutta täysin itsenäinen asuminenkaan ei tunnu turvalliselta.

Meillä on pilke silmäkulmassa ja yhdessä tekemisen meininkiä. Villa Ilossa asiat otetaan vakavasti, mutta emme kuitenkaan ole turhan vakavia. Toisiamme arvostavassa työyhteisössämme on hyvä huumori, rento tekemisen meininki ja tilanteisiin heittäydytään täysillä