Osaamiskartoitukset

Luotaimessa otamme käyttöön osaamiskartoitukset, joita tulemme yhdistelemään myös muihin palveluihin mm. muutosvalmennuksiin ja kehityskeskusteluvalmennuksiin. Kun strategia muuttuu, myös osaamisvaateet muuttuvat. Osaamiskartoituksemme selvittää, miten henkilöiden osaamiset vastaavat organisaation strategiasta johdettuja osaamistarpeita ja järjestelmä tuottaa näiden tietojen väliset kuiluanalyysit.

Kartoituksen tulokset raportoidaan mm. henkilökohtaisten osaamiskorttien sekä taulukkoyhteenvetojen ja osaamismatriisien muodossa.

Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan  koulutussuunnitelma kartoituksen pohjalta ja mietitään, miten eri osaamisalueet parhaiten saadaan vaaditulle tasolle.

Osaamisen johtaminen tukee strategiaa

Organisaation arvokkaana pääomana ja henkisenä voimavarana nähtävä osaaminen, ja arvostava keskustelu ihmisten taidoista ja motivaatiosta voi antaa aineksia jopa organisaation positiiviseen kulttuurimuutokseen osaamisen kehittämisen osalta. Keskeistä on aina myös vuoropuhelu ja itse osaamista kartoittava prosessi, ja miten se edetessään avaa keskustelua osaamisen kehittämisestä. Jokainen alkaa miettiä osaamistaan omalta kohdaltaan, tuen ja valmennuksen tarvetta ja toisaalta sitä, mitä organisaatio tai ryhmä yhdessä tarvitsisivat. Osaaminen tulee läpinäkyvämmäksi. Monella voi myös olla organisaatiolle enemmän annettavaa ja sisäisesti jaettavaa osaamista, josta organisaatiossa ei olisi tiedetty ennen osaamisen systemaattista kartoittamista ja järjestelmän hyödyntämistä. 

Malli henkilön osaamisen arviointisivusta (työntekijän näkymä)

Malli henkilökohtaisesta osaamiskortista, mukana motivaatioarvio

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Pia Vilanen
Toimitusjohtaja
[email protected]
044-2832673

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865