Onnistunut muutos -valmennus

Muutostilanteet ovat monilla työpaikoilla arkipäivää. Organisaation johto usein miettii, miten saisi ihmiset sitoutumaan ja mukaan rakentamaan muuttuvaa uutta arkea toimivaksi ja tehokkaaksi työksi.

Työyhteisössä muutos saattaa aiheuttaa epävarmuutta, pelkoa ja työtehon laskemista. Muutokset työpaikalla vaikuttavat väistämättä motivaatioon, ellei muutostilanteita ole suunniteltu ja johdettu viisaasti. Motivaatiolla taas on keskeinen tehtävä henkilöstön sitoutumisessa, hyvinvoinnissa ja työn tuloksellisuudessa.

Onnistunut muutos –valmennuskokonaisuus auttaa koko työyhteisöä toteuttamaan muutoksen yhdessä.

Muutostilanteissa erityisen tärkeää on varmistaa tiedonkulku ja lisätä vaikuttamismahdollisuuksia. Sitoutumista yhteisiin päätöksiin lisää mahdollisuus keskustella, osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Keskustelu nykyisen tilanteen haitoista ja muutoksen eduista auttavat henkilöstöä ymmärtämään miksi muutoksia palveluun tai toimintaan on tehtävä. Työyhteisökeskustelujen toteuttaminen ratkaisukeskeisessä, tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin suuntaavassa hengessä lisäävät muutosoptimismia ja motivaatiota.

Luotain on tuottanut runsaasti muutostilanteisiin liittyviä koulutuksia, valmennuksia ja muutosvalmennusprosesseja erikokoisille työyhteisöille. Koulutukseen on mahdollista liittää henkilökohtaiset motivaatiotekijät profiilit tai henkilökohtainen käyttäytymistyyli profiili Everything DISC. Profiileilla tehostetaan oman itsensä johtamista tunnistamalla motivaatiotekijöitä ja lisäämällä itsetuntemusta muutostilanteissa.

Luotaimen Onnistunut muutos –valmennuskokonaisuus on suunniteltu kolmiosaiseksi:

I Valmennus johdolle muutoksen johtamiseen:

Johdon muutosvalmennuksen keskeisenä elementtinä on lisätä johdon tietoisuutta siitä, että ihmisten motivaation ja tarpeet huomioiva tapa toteuttaa muutos lisää prosessin sujuvuutta ja onnistumista merkittävästi. Valmennus on käytännönläheinen ja sen vetää kokenut johdon valmentaja/johdon työnohjaaja, jolla on käytännön kokemusta erilaisista muutosprosesseista. Tarkka sisältö räätälöidään organisaation tarpeiden mukaisesti.

Luentomaiset osuudet orientaationa ennen fasilitointia

 • Tutkittua, käytännönläheistä tietoa sisäisestä motivaatiosta ja muutoksesta organisaatioissa painottuen ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen muutostilanteissa. Luentomaisten osuuksien teemoja:  Mitä on sisäinen motivaatio? Millaisissa olosuhteissa motivaatio kukoistaa, entä milloin se kuolee? Miten työelämän muutostilanteet vaikuttavat motivaatioon? Miten henkilöstön motivaatiota voi tukea muutostilanteissa? Miten omaan motivaatioon voi vaikuttaa? Muutosviestinnän ABC

Omaan muutosprosessiin valmentautumista.

  • Strategiatyöpajat: 1. Ennakointi- ja analyysit (trendit & muutossuunnat, kilpailijat, nykytila). Omistajatahdon määrittely. PESTECC-analyysi . lyhyemmän ja pidemmän aikavälin muutoksiin. Uusien mahdollisuuksien arviointi 2.Arvokeskustelu ja Missio Arvojen määritteleminen. Arvokeskustelun toteuttaminen organisaatiossa. Arvojen merkityksen arvioiminen ja kirjaaminen, 3. VISIOn määrittely SWOT-analyysi – uusien mahdollisuuksien konkretisointi, Muutosten vaikutuksien arviointi,Vision kirkastaminen 4. Menestystekijöiden valinta, Työpaja menestystekijöistä, joilla visio saavutetaan , Tavoitearvojen ja mittareiden valitseminen 5. Strategisen toimenpiteet ja strategian yhteenveto, Toimenpiteiden vaikutusten analysointi, Toimenpiteistä päättäminen, Aikataulut ja vastuukysymyksistä päättäminen, Strategiayhteenveto – strategisten tavoitteiden kiteyttäminen. Vaihtoehtoinen päivä: (2. päivä arvokeskustelu ja Missio voidaan vaihtaa brändistrategian laadintaan = määritellään brändin lähtökohdat ja tavoitteet uuden liiketoimintastrategian pohjalta)

II  kysely ja purku

Muutokseen liittyvällä henkilöstökyselyllä kerätään tietoa ja annetaan henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa. Lähellä asiakasrajapintaa ja arjen työn tekemistä on paljon tietoa.  Jo se, että johto on kiinnostunut henkilöstönsä ajatuksista on omiaan lisäämään motivaatiota. Henkilöstökyselyn toteuttaminen on parhaimmillaan arvostuksen osoitus työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä kohtaan.  Kysely antaa johdolle tärkeää tietoa siitä, mihin heidän pitäisi kiinnittää muutoksen läpiviennissä erityistä huomiota ja saadaan kuva, kuinka muutosjohtamisessa ja muutosviestinnässä ollaan onnistuttu.

 • Mikä pelottaa? Mitkä asiat ovat mahdollisuuksia?
 • Mitä tietoa kaipaisit lisää?
 • Mihin asioihin olisi nyt tärkeintä kiinnittää huomiota?
 • Muutoksen toteuttamiseen ja töiden uudelleen organisointiin liittyvät kysymykset

III Valmennus koko työyhteisölle muutoksesta

Valmennustilaisuudet, jossa käsitellään muutosprosessista nousevia konkreettisia kehitettäviä asioita. Strategiatyöpajoista johdetut jatkokehitettävät teemat.  Myös muutoksen konkreettinen läpikäyminen ihmisten arjen työtehtävien kannalta on tärkeää

 • Mitkä asiat muutostilanteessamme muuttuvat?
 • Miten voin työntekijänä itse valmistautua muutokseen ja onnistua työssäni hyvin?
 • Mistä asioista työyhteisössämme on tärkeää yhdessä sopia, jotta onnistumme parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Muutoksen mahdollisuudet ja konkreettiset ehdotukset

Valmennusten sisällöt ja aikataulut räätälöidään yrityskohtaisesti. Tuotamme palveluita pitkäaikaisena kumppanina tai yksittäisinä valmennuspäivinä tarpeen mukaan. Luotain tuottaa valmennuspalveluita koko Suomen alueella suurille ja pienille yrityksille, valtiolle ja kunnille/kaupungeille.  Valmentajamme ovat liiketoiminnan -, henkilöstön – ja johdon kehittämisen konkareita –työnohjaajia ja johdon työnohjaajia.

 

Ota alla olevalla lomakkeella yhteyttä, pyydä tarjous ja/tai kysy palvelusta lisää!

  Osallistujan nimi *

  Organisaatio

  Osallistujan sähköposti *

  Erityisruokavalio

  Laskutusosoite *

  Muut kommentit

  Ajankohtaista

  Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
  Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

  Ensimetrin tukemat Yrittäjä coaching ryhmät ovat alkaneet, seuraavassa ryhmässä, joka alkaa Tampereella 16.9. klo 9.00 - 10.30 on tilaa. Kysy lisää: marjo.ronka@luotain.net
  Coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen sekä oman liiketoimintasi kehittämiseen. Kysy ryhmistä ja ilmoittaudu mukaan. Ensimmäisen tilikauden yrittäjät saavat coachingin maksutta. Lue lisää

  Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
  Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

  Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 22.9.2020 – 21.12.2021. VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA
  Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Lehtiartikkeleja Luotaimesta

  Talouselämä 3.5.2019
  jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

  Helsingin Sanomat 6.4.2018
  Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

  Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
  Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

  JYTY-Lehti 5/2016
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

  PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
  Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

  JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

  QUESTBACK asiakaslehti
  Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää