Muutosvalmennus

Muutostilanteet ovat monilla työpaikoilla arkipäivää. Organisaation johto usein miettii, miten saisi ihmiset sitoutumaan ja mukaan rakentamaan muuttuvaa uutta arkea toimivaksi ja tehokkaaksi työksi.

Työyhteisössä muutos saattaa aiheuttaa epävarmuutta, pelkoa ja työtehon laskemista. Muutokset työpaikalla vaikuttavat väistämättä motivaatioon, ellei muutostilanteita ole suunniteltu ja johdettu viisaasti. Motivaatiolla taas on keskeinen tehtävä henkilöstön sitoutumisessa, hyvinvoinnissa ja työn tuloksellisuudessa.

Onnistunut muutos –valmennuskokonaisuus auttaa koko työyhteisöä toteuttamaan muutoksen yhdessä.

Muutostilanteissa erityisen tärkeää on varmistaa tiedonkulku ja lisätä vaikuttamismahdollisuuksia. Sitoutumista yhteisiin päätöksiin lisää mahdollisuus keskustella, osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Keskustelu nykyisen tilanteen haitoista ja muutoksen eduista auttavat henkilöstöä ymmärtämään miksi muutoksia palveluun tai toimintaan on tehtävä. Työyhteisökeskustelujen toteuttaminen ratkaisukeskeisessä, tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin suuntaavassa hengessä lisäävät muutosoptimismia ja motivaatiota.

Luotain on tuottanut runsaasti muutostilanteisiin liittyviä koulutuksia, valmennuksia ja muutosvalmennusprosesseja erikokoisille työyhteisöille. Koulutukseen on mahdollista liittää henkilökohtaiset motivaatiotekijät profiilit tai henkilökohtainen käyttäytymistyyli profiili Everything DISC. Profiileilla tehostetaan oman itsensä johtamista tunnistamalla motivaatiotekijöitä ja lisäämällä itsetuntemusta muutostilanteissa.

Luotaimen Onnistunut muutos –valmennuskokonaisuus on suunniteltu kolmiosaiseksi:

1. Valmennus johdolle muutoksen johtamiseen:

Johdon muutosvalmennus.  Valmennus on käytännönläheinen ja sen vetää kokenut johdon valmentaja/johdon työnohjaaja, jolla on käytännön kokemusta erilaisista muutosprosesseista. Tarkka sisältö räätälöidään organisaation tarpeiden mukaisesti.

Luentomaiset osuudet orientaationa ennen fasilitointia

  • Tutkittua, käytännönläheistä tietoa sisäisestä motivaatiosta ja muutoksesta organisaatioissa painottuen ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen muutostilanteissa. Luentomaisten osuuksien teemoja:  Mitä on sisäinen motivaatio? Millaisissa olosuhteissa motivaatio kukoistaa, entä milloin se kuolee? Miten työelämän muutostilanteet vaikuttavat motivaatioon? Miten henkilöstön motivaatiota voi tukea muutostilanteissa? Miten omaan motivaatioon voi vaikuttaa? Muutosviestinnän ABC

Omaan muutosprosessiin valmentautuminen

  • Muutosjohtamisen fasilitointi, aikataulutus ja toimenpidesuunnitelma

2.  Kysely ja purku

Muutoksen läpivientiin liittyvä henkilöstökysely.  kHenkilöstökyselyn toteuttaminen on myös arvostuksen osoitus työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä kohtaan.  Kysely antaa johdolle tärkeää tietoa siitä, mihin heidän pitäisi kiinnittää muutoksen läpiviennissä erityistä huomiota, minkälaista tietoa tarvitaan ja saadaan kuva, kuinka muutosjohtamisessa ja muutosviestinnässä ollaan onnistuttu.

3. Muutosvalmennus henkilöstölle

Valmennustilaisuudet, jossa käsitellään muutosprosessista nousevia konkreettisia kehitettäviä asioita. Johdon muutosvalmennuksesta johdetut jatkokehitettävät teemat.  Myös muutoksen konkreettinen läpikäyminen ihmisten arjen työtehtävien kannalta on tärkeää.

Valmennusten sisällöt ja aikataulut räätälöidään yrityskohtaisesti. Tuotamme palveluita pitkäaikaisena kumppanina tai yksittäisinä valmennuspäivinä  tarpeen mukaan.

Luotain tuottaa valmennuspalveluita koko Suomen alueella suurille ja pienille organisaatioille  Valmentajamme ovat henkilöstön- ja johdon kehittämisen ammattilaisia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Pia Vilanen
Toimitusjohtaja
[email protected]
044-2832673

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865