Lähiesimieskoulutus

Seuraava ryhmä alkaa 25.5.2021. Ilmoittaudu viimeistään 1.5.2021.

Valmennuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Valmennus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin, motivaatioon ja innostukseen. Valmennus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka ratkaistaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Lähiesimiesvalmennus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esihenkilötyössä toimivat

Paikka

Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A 5krs, Klingendahl, Tampere tai asiakkaan tiloissa ympäri Suomen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiuksia kehittyä esihenkilöksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esihenkilönä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Koulutus kasvattaa esihenkilön itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työntekijöihin, motivaatioon ja innostukseen.  Lähiesihenkilökoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esihenkilötyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Laajuus

Koulutukseen sisältyy 12 lähipäivää. Koulutuksessa hyödynnetään Luotaimen verkko-oppimisympäristöä.

Hinta

Kysy tarjousta omalle organosaatiollesi. Voit myös kysyä mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujille maksuton.

Kysy lisää

Päivi Seppälä, [email protected], 050 4753851, valmennuspäällikkö

Markus Pusa, [email protected], 0400-419865, koulutuskoordinaattori

Valmentajat

Katriina Hälikkä, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Tuula Savolainen, Työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, ammat.opettaja, Arvostava™ esimiesvalmentaja
Pauliina Vallin, YTM työnohjaaja, Business coach, valmentava johtajuus, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja

Koulutuksen sisältö

Orientaatiojakso

 • Esihenkilönä toimiminen ja itsetuntemus
 • Työelämä muutoksessa, megatrendit
 • Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

Liiketoimintaosaaminen

 • Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
 • Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
 • Kehittämiseen innostamisen taito
 • Esihenkilötyö ja toiminnan tuloksellisuus, esihenkilön taloustaidot
 • Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
 • Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

Henkilöstöjohtaminen

 • Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
 • Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
 • Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

Ihmistuntemuksen merkitys esihenkilötyössä

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esihenkilönä
 • Esienkilön vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
 • Esihenkilön haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

Valmentava johtaminen ja esihenkilön ratkaisukeskeiset menetelmät

 • Valmentavan johtamisen taidot
 • Esihenkilön viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
 • Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen

 • Säännöllinen vuoropuhelu esihenkilön ja työntekijöiden välillä
 • Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
 • Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
 • Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
 • Työryhmien johtaminen

Esihenkilö asiakastyön johtajana, esihenkilö laadunvarmistajana

 • Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
 • Palvelulupaus ja palveluasenne
 • Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit
 • Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
 • Haastavat asiakastilanteet.
 • Reklamaatioiden hoitaminen osana esimiehen työtä

Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa

 • Laadun johtaminen
 • Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
 • Riskien hallinta

Kehittämissuunnitelmat

 • Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Pia Vilanen
Toimitusjohtaja
[email protected]
044-2832673

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865