Kartoitustyökalut

Henkilöarviointityökalut

”Älykkäillä työkaluilla” pyritään mittaamaan muutoin vaikeasti määriteltävissä olevia henkisiä työn ulottuvuuksia. – Asioita on helpompi kehittää kun ne saavat nimen ja muodon. Mittaamisen avulla rajalliset resurssit voidaan kohdentaa paremmin olennaiseen.

Profiilien käyttäminen tasa-arvoistaa työntekijöitä, profiilin tuodessa kaikille työntekijöille samanlaisen viitekehyksen puhua itselle tärkeistä asioista. Profiili antaa likiarvon siitä miten oman työnsä kokee tietystä näkökulmasta käsin ja sen turvin on helpompi käydä esim. kehityskeskusteluihin oman esimiehen kanssa.

Erilaisilla profiileilla saadaan tehokkaasti esiin kunkin työntekijän yksilölliset kehittämiskohteet, jo itsetuntemuksen lisääminen on omiaan lisäämään työntekijän hallinnan tunnetta, joka on keskeinen osa työntekijän hyvinvointia.

Profiilien käyttämistä ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa, joka on työntekijää ja ihmistä kunnioittava. Kaikessa toiminnassa pyritään rakentavaan palautteen antoon ja yksilöä arvostavaan ja kehittävään otteeseen.

Henkilöprofiilityökalut

Luotaimen työkalupakkiin kuuluu tutkittuja henkilöprofiilityökaluja, joita voidaan käyttää valmennusten tukena:

Henkilöprofiili -työkalut ovat Inscape Publishing:n tuottamia, joka on johtava henkilöprofiilityökalujen  tuottaja maailmassa. Ne ovat runsaasti tutkittuja ja turvallisia käyttää.  Luotaimen valmentajat kuuluvat Inscape Publishg:n sertifioitujen ammattivalmentajien verkostoon.

Lataa esite tästä: DISC® -profiili

DISC® Classic 2,0 sisältää kuvauksen henkilökohtaisesta käyttäytymistyylistä. Profiili lisää itsetuntemusta ja auttaa kehittämään omaa vuorovaikutustaitoa.

Lataa esite tästä: Henkilökohtainen tehokkuus®

Tavoitteellinen toiminta ja oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan ovat tehokkuuden perusta. Tekemistä on yllin kyllin, mutta osaammeko keskittyä niihin tehtäviin joiden avulla saamme aikaan parhaan tuloksen.

Lataa esite tästä: Stressi ja voimavarat®

Toimimme parhaiten, jos meillä on sopivasti haasteita. Jos haasteita on liikaa, käymme helposti ylikierroksilla tai ahdistumme. Stressi ja voimavarat® -profiili on yksilöllinen oppimisväline, jonka kautta opimme vähentämään stressiä hyödyntämällä voimavarojamme oikein.

Lataa esite tästä:  Työodotukset®

Työodotukset ovat niitä asioita, joiden mukaan me toivomme ja odotamme asioiden toimivan työpaikallamme. Näillä odotuksilla ja niiden toteutumisella on merkittävä vaikutus ajatuksiimme, tunteisiimme ja käyttäytymiseemme.

Tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä ihmisten työasenteisiin vaikuttavista tekijöistä on heidän odotustensa huomioiminen. Odotusten ei välttämättä tarvitse edes täyttyä, kunhan asioista keskustellaan. Tärkeää on myös sopia siitä, kuinka niitä voidaan yhdessä vielä eteenpäin. Samalla opimme huomioimaan toisten ihmisten työodotuksia omassa työympäristössämme.

Ajankohtaista

Luotaimessa alkaa koulutus 14.1.2020 johtaja- ja päällikkö asemassa oleville henkilöille
Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Luotain mukana syksyllä mm. Work Goes Happy tapahtumassa Tampereen Varalan Urheiluopistolla 4.10.2019 "unelmien työpäivänä"
Mukana Luotaimesta monia valmentajia. Tällä kertaa puheenvuoromme pitää Tuula Kiuru-Ahvonen. Tapahtuma striimataan 15 000 osallistujalle ympäri Suomen.

UUTTA! Luotaimen työhyvinvointivalmentajan ja työterveyspsykologin työhyvinvointiohjelma starttaa toukokuussa
Nyt mahdollisuus saada tukea omaan hyvinvointiin ihan uudella ja innostavalla tavalla. Ohjelmassa mukana myös firstbeat mittaus. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää