Kartoitustyökalut

Henkilöarviointityökalut

”Älykkäillä työkaluilla” pyritään mittaamaan muutoin vaikeasti määriteltävissä olevia henkisiä työn ulottuvuuksia. – Asioita on helpompi kehittää kun ne saavat nimen ja muodon. Mittaamisen avulla rajalliset resurssit voidaan kohdentaa paremmin olennaiseen.

Profiilien käyttäminen tasa-arvoistaa työntekijöitä, profiilin tuodessa kaikille työntekijöille samanlaisen viitekehyksen puhua itselle tärkeistä asioista. Profiili antaa likiarvon siitä miten oman työnsä kokee tietystä näkökulmasta käsin ja sen turvin on helpompi käydä esim. kehityskeskusteluihin oman esimiehen kanssa.

Erilaisilla profiileilla saadaan tehokkaasti esiin kunkin työntekijän yksilölliset kehittämiskohteet, jo itsetuntemuksen lisääminen on omiaan lisäämään työntekijän hallinnan tunnetta, joka on keskeinen osa työntekijän hyvinvointia.

Profiilien käyttämistä ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa, joka on työntekijää ja ihmistä kunnioittava. Kaikessa toiminnassa pyritään rakentavaan palautteen antoon ja yksilöä arvostavaan ja kehittävään otteeseen.

Henkilöprofiilityökalut

Luotaimen työkalupakkiin kuuluu tutkittuja henkilöprofiilityökaluja, joita voidaan käyttää valmennusten tukena:

Henkilöprofiili -työkalut ovat Inscape Publishing:n tuottamia, joka on johtava henkilöprofiilityökalujen  tuottaja maailmassa. Ne ovat runsaasti tutkittuja ja turvallisia käyttää.  Luotaimen valmentajat kuuluvat Inscape Publishg:n sertifioitujen ammattivalmentajien verkostoon.

Lataa esite tästä: DISC® -profiili

DISC® Classic 2,0 sisältää kuvauksen henkilökohtaisesta käyttäytymistyylistä. Profiili lisää itsetuntemusta ja auttaa kehittämään omaa vuorovaikutustaitoa.

Lataa esite tästä: Henkilökohtainen tehokkuus®

Tavoitteellinen toiminta ja oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan ovat tehokkuuden perusta. Tekemistä on yllin kyllin, mutta osaammeko keskittyä niihin tehtäviin joiden avulla saamme aikaan parhaan tuloksen.

Lataa esite tästä: Stressi ja voimavarat®

Toimimme parhaiten, jos meillä on sopivasti haasteita. Jos haasteita on liikaa, käymme helposti ylikierroksilla tai ahdistumme. Stressi ja voimavarat® -profiili on yksilöllinen oppimisväline, jonka kautta opimme vähentämään stressiä hyödyntämällä voimavarojamme oikein.

Lataa esite tästä:  Työodotukset®

Työodotukset ovat niitä asioita, joiden mukaan me toivomme ja odotamme asioiden toimivan työpaikallamme. Näillä odotuksilla ja niiden toteutumisella on merkittävä vaikutus ajatuksiimme, tunteisiimme ja käyttäytymiseemme.

Tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä ihmisten työasenteisiin vaikuttavista tekijöistä on heidän odotustensa huomioiminen. Odotusten ei välttämättä tarvitse edes täyttyä, kunhan asioista keskustellaan. Tärkeää on myös sopia siitä, kuinka niitä voidaan yhdessä vielä eteenpäin. Samalla opimme huomioimaan toisten ihmisten työodotuksia omassa työympäristössämme.

Ota alla olevalla lomakkeella yhteyttä ja kysy palvelusta lisää!

  Osallistujan nimi *

  Organisaatio

  Osallistujan sähköposti *

  Erityisruokavalio

  Laskutusosoite *

  Muut kommentit

  Ajankohtaista

  Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
  Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
  Lue lehti tästä

  Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
  Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
  Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

  Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
  Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

  Lehtiartikkeleja Luotaimesta

  Talouselämä 3.5.2019
  jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

  Helsingin Sanomat 6.4.2018
  Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

  Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
  Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

  JYTY-Lehti 5/2016
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

  PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
  Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

  JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

  QUESTBACK asiakaslehti
  Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää