Arvostava työyhteisö – Tiimivalmennus

Arvostava työyhteisö – Tiimivalmennus

Luotaimen Arvostava työyhteisö – valmennuskokonaisuuteen kuuluvassa Tiimivalmennuksessa keskitytään nykypäivän työelämän kannalta keskeisiin tiimityön piirteisiin. Valmennuksessa käydään ratkaisukeskeisesti ja vuorovaikutteisesti läpi tiimityön keskeisiä elementtejä ja pelisääntöjä, toimivan tiimin vahvuuksia, motivaation merkitystä ja lähteitä onnistuneen tiimityön perusteina. Etätyö, etäjohtaminen ja vuorovaikutus ovat teemoina mukana – miten toimimme yhdessä yhteisen tavoitteen suuntaisesti, kun näemme toisiamme vain harvoin ja/tai etänä.

Vuorovaikutuksessa olemme aina vähintään kaksin, emme koskaan yksin. Valmennuksessa pohditaan erilaisuutta laajentaen käsitettä moninaisuuteen eli miten voimme näkökulmaa laajentamalla rikastuttaa käsitystämme ihmisten vahvuuksista ja niiden hyödyistä tiimille. Tiimin toiminnan keskeisenä perustana on myös tiimin jäsenten hyvinvointi; mistä se syntyy ja miten hyvinvointia pidetään yllä.

Luotaimen tiimivalmennuksen hyödyt

 • Tiimin yhteistyön parantuminen
 • Erityyppisten henkilöiden vahvuuksien esiin saaminen ja arvostuksen lisääntyminen
 • Työyhteisön jäsenten itsetuntemuksen lisääntyminen ja yhteistyötaitojen lisääntyminen
 • Motivaation ja työnilon vahvistuminen

Sisältö

Tiimivalmennus sisältää neljä valmennuskertaa, kukin 3 tuntia. Valmennuskertojen välissä on käytännön havainnointitehtäviä. Valmennus toteutetaan sopimuksen mukaan joko etänä tai tilanteen salliessa läsnä-valmennuksena.

Ensimmäinen kerta: Mikä on tiimi?

 • Kanssakäymisen työelämä ja arvostava työyhteisökulttuuri
 • Tiimin peruselementit, mikä tekee työporukasta tiimin
 • Huipputiimin tunnusmerkit, tiimin vahvuudet
 • Motivaation merkitys ja lähteet

Toinen kerta: Tiimin työskentelyn peruselementit

 • Luottamus ja myönteinen asenne
 • Työn ilo
 • Tiimin pelisäännöt, tiimin päätöksenteko
 • Tiimit ja etätyö, tiimin etäjohtaminen
 • Itseohjautuvuus

Kolmas kerta: Vuorovaikutus

 • Vuorovaikutus ja aito dialogi
 • Viestinnälliset taidot ja palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
 • Ihmistuntemuksen merkitys tiimityössä
 • Erilaiset käyttäytymistyypit ja vuorovaikutus
 • Vahvuudet ja niiden käyttö tiimissä

Neljäs kerta: Hyvinvoiva tiimin jäsen

 • Mistä hyvinvointi rakentuu
 • Stressi ja
 • Multitasting ja keskittymiskyky
 • Palautuminen

Tietoja valmentajista

Luotaimen tiimivalmentajat ovat kokeneita ja osaavia ratkaisukeskeisiä valmentajia.

Valmentajaesimerkkinä Pauliina Vallin, FM, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja STOry, Sertifioitu Busines Coach.

Ota yhteyttä ja kysy lisää alla olevalla lomakkeella, tai ole meihin suoraan yhteydessä. Olemme mielellämme sinulle avuksi.

Pia Vilanen
Toimitusjohtaja
[email protected]
044-2832673

Eija Haapala
Henkilöstöjohtaminen, Myynti ja Markkinointi
[email protected]
050-4380866

Markus Pusa
Koulutuskoordinaattori
[email protected]
0400-419865