arvostava_tyoyhteiso_vaaka valmennuskokonaisuudetArvostava työyhteisö

Arvostava työyhteisö™ -valmennus on valmennuskokonaisuus, joka pitää sisällään luentomaisia osuuksia, lämminhenkisiä pohdintatehtäviä ja workshop työskentelyä. Työyhteisöä koskettavia teemoja pohditaan ammattitaitoisten ja koulutettujen ohjaajien alustusten perusteella erikokoisissa ryhmissä, pareittain ja omakohtaisesti. Valmennukseen voidaan liittää mukaan orientoivana tehtävänä Arvostava työyhteisön jäsenet -itsearvio työyhteisötaidoista ja työn käytänteistä tai Työn imuun!  Luotaimen henkilöstökysely.

Valmennus henkilöstön kehittämisen tarpeisiin

Arvostava työyhteisö valmennuksia käytetään sekä tiimitasolla että konsernitasolla työyhteisökulttuurin ja yhteisten työkäytänteiden parantamiseksi sekä hyvän yhteistyön kehittämiseksi. Arvostava työyhteisö valmennusten käyttömahdollisuudet ovat laajat. Valmennus toimii henkilöstön ja toiminnan kehittämisen tukena, mm. silloin kun ympäröivä toimintaympäristö muuttuu ja toimintaa täytyy kehittää organisaation muutostarpeiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavaksi.
Tyypillinen Arvostava työyhteisö valmennuskokonaisuus tilataan kun organisaatio kasvaa ja/tai toimintoja sekä käytänteitä ja yhteistyötä täytyy kehittää. Arvostava työyhteisö valmennus toimii myös erittäin hyvin silloin, kun työpaikan ilmapiiriä on tarpeen parantaa. Tyypillinen tarve valmennuksille muodostuu myös silloin, kun useat yritykset yhdistyvät yhdeksi organisaatioksi tai toimintaa on täytynyt sopeuttaa  ja yhteistyön lujittamiselle sekä yhteishengen vahvistamiselle tarvitaan tukea.
Valmennus soveltuu isoille ja pienille ryhmille, laajuus 4-6 kertaa tai yksittäisinä TYHY-päivinä

Valmennuksen aikana pysähdytään miettimään oman työyhteisön yhteistyön voimaa ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Valmennuksessa löydetään parhaita kaikille soveltuvia käytänteitä arjen työn tekoon. Valmennuksessa haetaan yhdessä parhaita toimintatapoja, lujitetaan yhteistyötä ja laaditaan arjen konkreettisia pelisääntöjä. Valmennus tukee työhyvinvointia ja on voimauttava. Valmennus sopii niin pienille työyhteisöille kuin isommillekin ryhmille. Ryhmäkoot vaihtelevat 100 hengen ryhmistä muutaman hengen tiimeihin. Valmennuskertoja on tyypillisesti 4-6 kpl. Valmennus soveltuu erinomaisesti myös TYHY-päiväksi, jolloin teemat valitaan yhdessä tilaajan kanssa yhteistyössä.

Jo tuhannet ovat osallistuneet. Asiakaspalautteet ovat olleet erittäin hyvät

Arvostavassa työyhteisössä ammennetaan voimaa onnistumisista, yksilöiden vahvuuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Siihen liittyy myös erilaisten persoonien toimintatapojen tunnistaminen ja kunnioittava vuorovaikutus. Luotain on tuottanut Arvostava työyhteisö™ -valmennuksia  runsaasti niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille jo tuhansille ihmisille. Päivien sisältö ja esimerkit räätälöidään toimialalle sopiviksi.  Arvostava työyhteisö -päivät ja valmentajamme ovat keränneet erinomaiset asiakaspalautteet.

Valmennuspäivien tyypillisiä teemoja:

 • Arvostava työyhteisö – minkälainen se on

Luentomainen osuus, jossa valmentaja puhuu työn arvostuksen, työyhteisön arvostuksen, asiakkaan arvostuksen ja oman itsen arvostuksen merkityksestä. Luentomaisessa osuudessa viitataan aitoihin työelämäesimerkkeihin, tutkimustietoon ja saadaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi vinkkejä. Aihepiirin työyhteisökohtainen harjoitus.

 • Toimintakulttuurimme – minkälainen se on

Luentomainen osuus, jossa valmentaja puhuu myönteisestä toimintakulttuurista. Tärkeä näkökulma on jokaisen vastuussa työyhteisön rakentajana. Yhteinen tavoitteemme ja perustehtävämme. Roolit ja tehtävät työpaikalla: oma roolini, esimiehen rooli, työn organisointi. Organisaation arvot arjen tekemisessä. Aito asiakaslähtöisyys miten näkyy työssämme parhaalla mahdollisella tavalla. Aihepiirin työyhteisökohtaiset harjoitukset.

 • Erilaiset ihmistyypit työyhteisön jäseninä –voimavarat ja vahvuudet esiin

Luentomainen osuus, jossa valmentaja puhuu kanssakäymisen työelämästä, erilaisista käyttäytymistyyleistä ja osaamisen hyödyntämisestä. Teemana on arvostelemisesta arvostamiseen. Piirreteoreettinen osuus tarkastelee käyttäytymistyylejä muutaman teorian näkökulmasta. Luotaimen vuorovaikutusvalmennus mallin viitekehyksenä: William Marston, Tony Dunderfelt, Henkilökemia, Marja-Liisa Manka vuorovaikutus –malli. Luotaimella omat vuorovaikutustyyppihahmot.

Erilaiset osaamiset kytkeytyvät organisaation toimintarakenteisiin ja yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Yksilön osaaminen, yhteisön osaaminen ja organisaation osaaminen saadaan huippuunsa, kun kaikki antavat panoksensa täysimääräisesti.  Osaamisen johtaminen on myös merkittävä työhyvinvoinnin rakentaja, niin yksiö- kuin yhteisötasolla. Tunne, että osaan ja osaamisellani on merkitystä, minua arvotetaan ja minun kehittymistäni tuetaan, ovat työhyvinvoinnin perustekijöitä.

Harjoitukset: Erilaiset ihmistyypit kollegoina harjoitukset ja osaamisen hyödyntäminen.

 • Vuorovaikutustaidot  ja hyvä työilmapiiri – minkälaista on hyvä vuorovaikutus ja aito yhteistyö?

Luentomainen osuus. Työilmapiirillä todella suuri merkitys työtyytyväisyydelle. Hyvä työilmapiiri on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. Työilmapiiriin meillä eniten vaikuttavat tekijät -harjoitus. Mikä on meille erityisen tärkeää juuri nyt? Hyvä vuorovaikutus, aito yhteistyö, dialogi ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viestintä, puheeksiotto ja palautteen antamisen taidot. Luottamuksen tunnusmerkit. Pohdintatehtävät ja aihepiiriin työyhteisökohtaiset harjoitukset.

 • Työyhteisön hyvinvointi – myönteiset tunteet, avain työyhteisön ja yksilön kukoistukseen

Luentomainen osuus. Positiivisen psykologian näkökulma -myönteinen tulevaisuus orientaatio suojaa stressiltä. Narratiivisuus. Minkälaista tarinaa työyhteisössä luodaan? Työelämän esimerkkejä. Omaan itsensä johtamisen taidot – työhyvinvointiin vaikuttaminen ja tunnetaidot työssä. Harjoitukset: Työyhteisön myönteiset tunteet –miten lisäisimme myönteisiä tunteita?  Muutos on osa työelämää, hyvät työelämätaidot kantavat myös muutoksessa

 

Ota alla olevalla lomakkeella heti yhteyttä ja kysy palvelusta lisää!

  Osallistujan nimi *

  Organisaatio

  Osallistujan sähköposti *

  Erityisruokavalio

  Laskutusosoite *

  Muut kommentit

  Ajankohtaista

  Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
  Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
  Lue lehti tästä

  Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
  Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
  Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

  Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
  Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

  Lehtiartikkeleja Luotaimesta

  Talouselämä 3.5.2019
  jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

  Helsingin Sanomat 6.4.2018
  Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

  Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
  Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

  JYTY-Lehti 5/2016
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

  PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
  Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

  JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

  QUESTBACK asiakaslehti
  Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää