Palvelumme

Luotaimen työyhteisövalmennus, esimiesvalmennus ja työnohjaus/coaching sekä muut palvelumme lisäävät työn sujuvuutta ja työniloa.

Lue lisää Luotaimen palveluista tästä


Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

mindfulness

Työnohjauksella saavutetaan tutkitusti pysyvästi myönteisiä tuloksia. Luotaimelta voi tilata työyhteisötyönohjausta ja esimiehen/johdon työnohjausta yksilötyönä tai ryhmäohjauksena. Lue lisää


Onnistunut muutos -valmennus

Butterblumen Meer auf einer Wiese

Onnistunut muutos -valmennuskokonaisuus auttaa koko työyhteisöä toteuttamaan muutoksen sujuvammin ja myönteisemmin. Valmennuskokonaisuus johdolle ja henkilöstölle. Lue lisää


Valmentavan johtamisen ydintaidot 360° arviointi ja coaching

mindfulness

Valmentavan johtamisen ydintaidot -kyselyn ja sen pohjalta tehdyn raportin ja valmennuksen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö. Lue lisää


Arvostava työyhteisö™ -valmennus ja TYHY-päivä

Luotaimen ratkaisukeskeinen työnohjaus tuo työniloa ja tuloksia

Luotaimen Arvostava työyhteisö™ valmennus on lämminhenkinen, toiminnallinen ja dialogi valmentajan ja valmennettavien kesken on tärkeässä roolissa. Päivän aikana pysähdytään miettimään yhteistyön voimaa, erilaisuuden arvostusta ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Asiakaspalautteet valmennuksista ovat olleet erittäin hyviä. Lue lisää


Arvostava esimies™ -valmennus

mindfulness

Arvostava esimies™ -valmennus lisää esimiehen ammatillista kasvua. Valmennuksessa opitaan valmentavan johtamisen taitoja ja alaisten erilaisuuden huomioivaa johtamistapaa, jonka hyöty näkyy työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä. Lue lisää


Henkilökohtainen tehokkuus® -valmennus

Jatkuva kiireen ja riittämättömyyden tunne ei ole terveydellemme eikä tehokkuudellemme eduksi. Valmennuksessa keskitytään parantamaan tavoitteellista toimintaa, oikeiden asioiden tekemistä ja käyttämään tehokkaammin erilaisia suunnittelun ja ajanhallinnan työkaluja. Lue lisää


Toimiva tiimi -tiimivalmennus

mindfulness

Toimiva tiimi -valmennuksessa keskitytään oman tiimin vahvuuksiin, motivaatioon ja loistavan yhteistyön aineksiin. Valmennuksessa käydään läpi huipputiimin tunnusmerkkejä ja motivaation lähteitä. Mistä syntyy luottamus? Valmennuksessa tehdään näkyväksi ja kehitetään tiimin vahvuuksia, tiimin yhteistä päätöksentekoa ja rohkeutta ammatilliseen kasvuun. Lue lisää


Työhyvinvointiohjelma

mindfulness

Valmennusohjelma vaikuttaa työssä jaksamiseen, lisää stressin hallinta- ja ehkäisykeinoja sekä lisää voimavaroja ja myönteisyyttä. Valmennusohjelmassa käytetään apuna Mindfulness harjoituksia. Valmentajana toimii ratkaisukeskeinen valmentaja/työnohjaaja ja koulutettu Mindfulness-ohjaaja. Lue lisää


Mindfulness-kurssit

mindfulness

Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tutustu kurssiin, joka lisää kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Mindfulness kurssit työyhteisöille ja Mindfulness kurssit esimiehille. Kurssin pitää koulutettu Mindfulness –ohjaaja/-ohjaajat. Lue lisää


Luennot ja TYHY-päivät

mindfulness

Työhyvinvointiin ja myönteiseen asenteeseen liittyvät luennot sopivat hyvin osaksi työhyvinvointipäivää. Luotaimen osallistavat luennot herättävät kuulijoissa oivalluksia ja uutta innostusta. Strategiapäivissä mietitään ammattitaitoisen valmentajan johdolla yrityksen toimintaa yhdessä. Lue lisää


Henkilöstötutkimus ja arvostavan työyhteisön workshop

small_mittauksia

Luotaimen käyttämä henkilöstökysely on kehitetty pohjoismaisen ministerineuvoston projektina, jolla haluttiin parantaa henkilöstökyselyiden tieteellistä laatua ja vertailtavuutta. Henkilöstökysely mittaa työn psyykkisiä, sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä. Se erottelee organisaatio-, ryhmä- ja yksilötason. Kyselyn tarkoitus on saada koko henkilöstö yhdessä kehittämään työtä, työyhteisöä ja parempaa vuorovaikutusta. Lue lisää


Palautemittaukset toiminnan tueksi

palautemittaukset-2

Tuotamme MLP-mittauspalveluilla konkreettista palautetta seuraavilla osa-alueilla:

Esimiestoiminnan tehokkuus 360 ° palautemittauksella
Tiimien yhteen pelaaminen ja tehon lisääminen
Asiakastyytyväisyys

Lue lisää

 


 

Henkilöarviointityökalut

icon_disc

”Älykkäillä työkaluilla” pyritään mittaamaan muutoin vaikeasti määriteltävissä olevia henkisiä työn ulottuvuuksia. – Asioita on helpompi kehittää kun ne saavat nimen ja muodon. Mittaamisen avulla rajalliset resurssit voidaan kohdentaa paremmin olennaiseen. Henkilöarviointityökaluja käytämme osana erilaisia valmennuksia. Lue lisää

 

Firstbeat hyvinvointianalyysi

 

Firstbeat Hyvinvointi analyysi antaa jokaiselle yksilöllisesti keinot oman hyvinvoinnin rakentamiseen ja tarjoaa vinkkejä työssäjaksamiseen ja palautumisen lisäämiseen. Ympärivuorokautinen mittaus auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset kuormitustekijät työssä ja vapaa-ajalla, auttaa asettamaan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi jokaiselle henkilökohtaisesti erikseen sekä yhteisesti myös koko organisaatiolle. Lue lisää

Ajankohtaista

Luotaimessa alkaa koulutus 14.1.2020 johtaja- ja päällikkö asemassa oleville henkilöille
Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Luotain mukana syksyllä mm. Work Goes Happy tapahtumassa Tampereen Varalan Urheiluopistolla 4.10.2019 "unelmien työpäivänä"
Mukana Luotaimesta monia valmentajia. Tällä kertaa puheenvuoromme pitää Tuula Kiuru-Ahvonen. Tapahtuma striimataan 15 000 osallistujalle ympäri Suomen.

UUTTA! Luotaimen työhyvinvointivalmentajan ja työterveyspsykologin työhyvinvointiohjelma starttaa toukokuussa
Nyt mahdollisuus saada tukea omaan hyvinvointiin ihan uudella ja innostavalla tavalla. Ohjelmassa mukana myös firstbeat mittaus. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää