Palvelumme

Luotaimen työyhteisövalmennus, esimiesvalmennus ja työnohjaus/coaching sekä muut palvelumme lisäävät työn sujuvuutta ja työniloa.

Lue lisää Luotaimen palveluista tästä


Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

mindfulness

Työnohjauksella saavutetaan tutkitusti pysyvästi myönteisiä tuloksia. Luotaimelta voi tilata työyhteisötyönohjausta ja esimiehen/johdon työnohjausta yksilötyönä tai ryhmäohjauksena. Lue lisää


Yrittäjän coaching

Coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen ja oman liiketoimintasi kehittämiseen. Coach auttaa sinua ottamaan käyttöön oman potentiaalisi ja tarttumaan toimeen. Lue lisää


Konsultaatio- ja täsmäkoulutus palvelut

Konsultaatio ja täsmäkoulutus kokonaisuuksilla kehitetään johdon- ja henkilöstön osaamista sekä liiketoimintaa. Strategiatyöpajoja voi tilata myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Lue lisää


Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Lue lisää


Onnistunut muutos -valmennus

Onnistunut muutos -valmennuskokonaisuus auttaa organisaatiota toteuttamaan muutoksen sujuvammin. Valmennuskokonaisuus johdolle ja henkilöstölle. Lue lisää


Johtaja- ja esimieskoulutukset

Sivulle on koottu Luotaimen tyypillisiä esimiesten ja johdon koulutuskokonaisuuksiamme. Lue lisää


Arvostava vuorovaikuttaja

Luotaimen vuorovaikutusvalmennuksessa opit näkemään erilaisten käyttäytymistyylien vahvuudet ja oivallat oman asenteen merkityksen vuorovaikutustilanteissa. Arvostavassa työyhteisössä ammennetaan voimaa onnistumisista, vahvuuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin –ja koetaan työniloa. Lue lisää


Valmentavan johtamisen ydintaidot 360° arviointi ja coaching

mindfulness

Valmentavan johtamisen ydintaidot -kyselyn ja sen pohjalta tehdyn raportin ja valmennuksen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö. Lue lisää


Arvostava työyhteisö™ -valmennus ja TYHY-päivä

Luotaimen ratkaisukeskeinen työnohjaus tuo työniloa ja tuloksia

Luotaimen Arvostava työyhteisö™ valmennus on lämminhenkinen, toiminnallinen ja dialogi valmentajan ja valmennettavien kesken on tärkeässä roolissa. Päivän aikana pysähdytään miettimään yhteistyön voimaa, erilaisuuden arvostusta ja yhteisen tavoitteen merkitystä. Asiakaspalautteet valmennuksista ovat olleet erittäin hyviä. Lue lisää


Arvostava esimies™ -valmennus

Arvostava esimies™ -valmennus lisää esimiehen ammatillista kasvua. Valmennuksessa opitaan valmentavan johtamisen taitoja ja alaisten erilaisuuden huomioivaa johtamistapaa, jonka hyöty näkyy työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä. Lue lisää


Henkilökohtainen tehokkuus® -valmennus

Jatkuva kiireen ja riittämättömyyden tunne ei ole terveydellemme eikä tehokkuudellemme eduksi. Valmennuksessa keskitytään parantamaan tavoitteellista toimintaa, oikeiden asioiden tekemistä ja käyttämään tehokkaammin erilaisia suunnittelun ja ajanhallinnan työkaluja. Lue lisää


Toimiva tiimi -tiimivalmennus

mindfulness

Toimiva tiimi -valmennuksessa keskitytään oman tiimin vahvuuksiin, motivaatioon ja loistavan yhteistyön aineksiin. Valmennuksessa käydään läpi huipputiimin tunnusmerkkejä ja motivaation lähteitä. Mistä syntyy luottamus? Valmennuksessa tehdään näkyväksi ja kehitetään tiimin vahvuuksia, tiimin yhteistä päätöksentekoa ja rohkeutta ammatilliseen kasvuun. Lue lisää


Työhyvinvointi

mindfulness

Luotain järjestää monenlaisia työhyvinvointiohjelmia, kursseja, ja osallistavia luentoja. Tutustu palveluihin ja pyydä tarjous omalle työyhteisöllesi. Lue lisää


Mindfulness-kurssit

mindfulness

Mindfulness on tutkitusti tehokas menetelmä stressin lievittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tutustu kurssiin, joka lisää kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Mindfulness kurssit työyhteisöille ja Mindfulness kurssit esimiehille. Kurssin pitää koulutettu Mindfulness –ohjaaja/-ohjaajat. Lue lisää


Luennot ja TYHY-päivät

mindfulness

Työhyvinvointiin ja myönteiseen asenteeseen liittyvät luennot sopivat hyvin osaksi työhyvinvointipäivää. Luotaimen osallistavat luennot herättävät kuulijoissa oivalluksia ja uutta innostusta. Strategiapäivissä mietitään ammattitaitoisen valmentajan johdolla yrityksen toimintaa yhdessä. Lue lisää


Henkilöstötutkimus ja arvostavan työyhteisön workshop

small_mittauksia

Luotaimen käyttämä henkilöstökysely on kehitetty pohjoismaisen ministerineuvoston projektina, jolla haluttiin parantaa henkilöstökyselyiden tieteellistä laatua ja vertailtavuutta. Henkilöstökysely mittaa työn psyykkisiä, sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä. Se erottelee organisaatio-, ryhmä- ja yksilötason. Kyselyn tarkoitus on saada koko henkilöstö yhdessä kehittämään työtä, työyhteisöä ja parempaa vuorovaikutusta. Lue lisää


Palautemittaukset toiminnan tueksi

palautemittaukset-2

Tuotamme MLP-mittauspalveluilla konkreettista palautetta seuraavilla osa-alueilla:

Esimiestoiminnan tehokkuus 360 ° palautemittauksella
Tiimien yhteen pelaaminen ja tehon lisääminen
Asiakastyytyväisyys

Lue lisää

 


 

Henkilöarviointityökalut

icon_disc

”Älykkäillä työkaluilla” pyritään mittaamaan muutoin vaikeasti määriteltävissä olevia henkisiä työn ulottuvuuksia. – Asioita on helpompi kehittää kun ne saavat nimen ja muodon. Mittaamisen avulla rajalliset resurssit voidaan kohdentaa paremmin olennaiseen. Henkilöarviointityökaluja käytämme osana erilaisia valmennuksia. Lue lisää

 

Firstbeat hyvinvointianalyysi

 

Firstbeat Hyvinvointi analyysi antaa jokaiselle yksilöllisesti keinot oman hyvinvoinnin rakentamiseen ja tarjoaa vinkkejä työssäjaksamiseen ja palautumisen lisäämiseen. Ympärivuorokautinen mittaus auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset kuormitustekijät työssä ja vapaa-ajalla, auttaa asettamaan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi jokaiselle henkilökohtaisesti erikseen sekä yhteisesti myös koko organisaatiolle. Lue lisää

Ajankohtaista

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Ensimetrin tukemat Yrittäjä coaching ryhmät ovat alkaneet, seuraavassa ryhmässä, joka alkaa Tampereella 16.9. klo 9.00 - 10.30 on tilaa. Kysy lisää: marjo.ronka@luotain.net
Coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen sekä oman liiketoimintasi kehittämiseen. Kysy ryhmistä ja ilmoittaudu mukaan. Ensimmäisen tilikauden yrittäjät saavat coachingin maksutta. Lue lisää

Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 22.9.2020 – 21.12.2021. VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää