Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen

– Valmennusta palveluiden kehittämisestä vastaaville henkilöille

Aika: Seuraava ryhmä alkaa 27.1.2021

Paikka: Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A 5krs, Klingendahl, Tampere. Mahdollisuus olla mukana myös etänä.

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Osallistujat saavat kattavan ymmärryksen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusteista ja myynnin ja markkinoinnin tavoitteellisesta kehittämisestä. Koulutus tukee vahvasti markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittämistä.

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia ja kulttuuria entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä. Valmennus auttaa sinua myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintovalmennuksen oppimisprosessi on rakennettu palvelumuotoiluprosessin pohjalle. Oppimisprosessin aikana sisäistät palvelumuotoilun ajattelu- ja toimintamallin sekä tuet organisaation toiminnan kehittymistä entistä osallistavammaksi ja yhteisöohjautuvammaksi. Valmennus antaa sinulle käytännön kokemusta hyödyntää jatkossa palvelumuotoilua esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä.

Kohderyhmä:
Valmennuksen kohderyhmänä ovat palveluiden kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Laajuus ja tutkinto:
Valmennus toteutetaan 7.12.2020-24.3.2022 ja siihen sisältyy 9 lähipäivää ja 3 verkkovalmennuskertaa (yhteensä 7h). Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja viestintäohjelma ZOOMia.

Tutkinnon muodostuminen:
Pakollinen osa: Proaktiivinen kehittäminen
Valinnaiset osat: Palvelumuotoilu tuotekehitystyötyössä, Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen, Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta
Ammattitutkinnossa osaaminen näytetään käytäntöön liittyvinä kehittämistehtävinä.

Hinta:
Koulutus toteutetaan SASKY koulutuskuntayhtymän oppisopimuksella ja se on opiskelijalle maksuton.
Ilman oppisopimusta 2100 eur+alv/hlö.

Vastuuvalmentajat:
Anne-Maj Linna, Restonomi, MBA, Liiketoiminnan kouluttaja, Palvelumuotoilija, strategiatyö/johtaminen
Mari Uusitalo, Certified Business Coach, MTi, johdon ja esimiesten kouluttaja, Stratool-liiketoimintakehittäjä, myynnin ja markkinoinnin kouluttaja

Valmennuksen sisältö:

1.-2. Yrityksen nykytila ja tulevaisuus | Anne-Maj (1pvä) ja Mari (1 pvä) 27.1. ja 28.1.2021

 • Orientaatio
 • Kehittämisen ekosysteemi ja kokeilukulttuuri
 • Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
 • Kehittämisen strategiset lähtökohdat, ennakointi ja skenaariotyöskentely
 • Yrityksen nykytilan arviointi myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta
 • Yrityksen myyntipuheen laatiminen, hyvän hissipuheen anatomia ja käytännön harjoittelu

3. Osallistava kehittäminen | Anne-Maj (1 pvä) 17.2.2021

 • Uskallus ajatella toisin
 • Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
 • Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
 • Fasilitointi
 • Kehitysprosessin tavoitteiden asettaminen

4. Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen | Anne-Maj (1 pvä) 17.3.2021                              

 • Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
 • Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
 • Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

5. Asiakaskeskeinen toiminta | Mari (1 pvä) 21.4.2021

 • Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
 • Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
 • Asiakasprofilointi
 • Avainmittarit ja vaikuttavuus

6. Palvelumuotoilun keskeiset elementit | Anne-Maj (1 pvä) 19.5.2021

 • Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
 • Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
 • Service Blueprint
 • Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu

7. Markkinointiviestinnän kehittäminen | Mari (1 pvä) 1.9.2021

 • Myynti-, markkinointi- ja viestintästrategian suunnittelu
 • Ydinviestien määrittäminen
 • Kohderyhmien mukaisten viestintäkanavien valinta

8. Markkinoinnin resursointi ja suunnitteleminen | Mari (1 pvä) 13.10.2021

 • Markkinoinnin toimintasuunnitelman luominen ja vuosikellon laatiminen
 • Mittareiden valitseminen ja tulosten analysointi
 • Optimointi käytännön digimarkkinoijan työssä

9. Ideointi ja prototypointi | Anne-Maj (1pvä) 17.11.2021

 • Ideointimenetelmät
 • Prototypointi ja testaus

10. Palvelujen konseptointi | Mari (1 pvä) 8.12.2021

 • Palveluiden paketointi
 • Hyvän maineen ja yrityskuvan kasvattaminen
 • Brändin rakentamisen osat. Palvelujen brändäys
 • Hinnoittelu

11. Arvopohjaan perustuvan, koskettavan sisällön tuottaminen | Mari (1 pvä) 9.2.2022

 • Tarinankerronta ja sisältömarkkinoinnin suunnitelma
 • Verkkosivujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen myyntityössä

12. Innostava, tavoitteellinen myyntityö | Anne-Maj ja Mari yhdessä (1pvä) 27.4.2022

 • Uusasiakashankinnan käynnistäminen ja tavoitteiden asettaminen
 • FtoF -myynti ja myyntitaitojen kehittäminen
 • Oman myyntityylin löytäminen
 • PechaKucha -esitykset


Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella 31.12.2020 mennessä

Mari Uusitalo
050 551 0445
mari.uusitalo@luotain.net

  Osallistujan nimi *

  Organisaatio

  Osallistujan sähköposti *

  Erityisruokavalio

  Laskutusosoite *

  Muut kommentit

  Ajankohtaista

  Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
  Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
  Lue lehti tästä

  Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
  Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
  Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

  Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
  Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

  Lehtiartikkeleja Luotaimesta

  Talouselämä 3.5.2019
  jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

  Helsingin Sanomat 6.4.2018
  Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

  Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
  Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

  JYTY-Lehti 5/2016
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

  PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
  Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

  JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

  QUESTBACK asiakaslehti
  Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää