Lähiesimiestyön koulutusta esimiehille

Business people gathering hands in unity supporting each other, celebrating team spirit.

PAIKKA:
Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A 5krs, Klingendahl, Tampere.

VALMENNUSTA ESIMIEHILLE:
Valmennuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Valmennus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin, motivaatioon ja innostukseen. Valmennus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka ratkaistaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Lähiesimiesvalmennus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

KOHDERYHMÄ:
Valmennuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä toimivat esimiehet.

LAAJUUS:
Valmennus toteutetaan n. puolentoistavuoden aikana ja siihen sisältyy 12 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.
Tutkinnon muodostuminen:
Osa I Lähiesimiehenä toimiminen
Osa II Kehittämissuunnitelma ja henkilöstötyö

HINTA:
Luotain tekee yhteistyötä useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton.
Ilman oppisopimusta 2100 eur+alv/hlö.

KYSY LISÄÄ:
Valmennukset sisältöasiat:
Pia Vilanen
044 2832673
pia.vilanen@luotain.net

Valmennuksen käytännön asiat.
Markus Pusa
0400-419865
markus.pusa@luotain.net

VALMENTAJAT:
Katriina Hälikkä, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Tuula Savolainen, Työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, ammat.opettaja, Arvostava™ esimiesvalmentaja
Pauliina Vallin, YTM työnohjaaja, Business coach, valmentava johtajuus, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
– Orientaatiojakso, kouluttaja M. Talkio-Vilanen
o Esimiehenä toimiminen ja itsetuntemus
o Työelämä muutoksessa, megatrendit
o Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

– ICT-taidot kuntoon

– Liiketoimintaosaaminen, kouluttajat: M. Talkio-Vilanen ja Mika Uusi-Pietilä
o Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
o Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
o Kehittämiseen innostamisen taito
o Esimiestyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
o Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
o Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

– Henkilöstöjohtaminen, kouluttajat: Katriina Hälikkä
o Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
o Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
o Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

– Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä, kouluttaja: Tuula Savolainen
o Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä
o Esimiehen vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
o Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
o Esimiehen haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

– Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät, kouluttaja: Katriina Hälikkä
o Valmentavan johtamisen taidot
o Esimiehen viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
o Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

– Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen, kouluttaja: Pauliina Vallin
o Säännöllinen vuoropuhelu esimiehen ja työntekijöiden välillä
o Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
o Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
o Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
o Työryhmien johtaminen

– Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana, kouluttaja: M. Talkio-Vilanen
o Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
o Palvelulupaus ja palveluasenne
o Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit sosiaali- ja terveysalalla
o Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
o Haastavat asiakastilanteet.
o Reklamaatioiden hoitaminen osana esimiehen työtä

– Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset, kouluttaja: Pauliina Vallin
ja prosessit kunnossa.
o Laadun johtaminen
o Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
o Riskien hallinta

– Kehittämissuunnitelmat, kouluttaja: M. Talkio-Vilanen
o Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

 

Kysy lisää info@luotain.net

Ilmoittaudu: Ilmoittaudu tai kysy lisää alla olevalla lomakkeella

  Osallistujan nimi *

  Organisaatio

  Osallistujan sähköposti *

  Erityisruokavalio

  Laskutusosoite *

  Muut kommentit

  Ajankohtaista

  Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
  Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
  Lue lehti tästä

  Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
  Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
  Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

  Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
  Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

  Lehtiartikkeleja Luotaimesta

  Talouselämä 3.5.2019
  jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

  Helsingin Sanomat 6.4.2018
  Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

  Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
  Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

  JYTY-Lehti 5/2016
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

  PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
  Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

  JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

  QUESTBACK asiakaslehti
  Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää