Yritysjohtamisen ja johtamisen koulutusohjelma

 

Aika: Seuraava ryhmä alkaa syksyllä 2020, 10 lähipäivää

Paikka: Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A 5krs, Klingendahl, Tampere

Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Strateginen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, talouden tunnusluvut ja kannattavuus ovat tässä koulutuksessa keskiössä.

Koulutus kasvattaa itsetuntemusta ja selkiyttää osallistujan roolia, vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Yritysjohtamisen ja johtamisen  koulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen johtamistyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

KOHDERYHMÄ:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat johtaja- tai päällikkö asemassa toimivat henkilöt.

LAAJUUS:
Valmennus toteutetaan puolentoista vuoden aikana ja siihen sisältyy 10 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.
Kokonaisuuden muodostuminen:
A) Johtajan tehtävässä toimiminen
B) Talouden johtaminen ja strategiatyön johtaminen.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Valmennus toteutetaan yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n kanssa. Valmennuspaikka: Luotain Consulting Oy:n koulutustilat osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere tai räätälöidyt koulutukset asiakkaan tiloissa ympäri Suomen.

HINTA:
2100 eur+alv/hlö

Luotain tekee yhteistyötä useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton. Nyt haku avoinna mm. Yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkintoon liittyvä koulutusryhmä.

KYSY LISÄÄ:

Päivi Seppälä, paivi.seppala@luotain.net, 050 4753851, valmennuspäällikkö

VALMENTAJAT:
Katriina Hälikkä, HTM, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Päivi Seppälä, YTM, Työnohjaaja STOry, Valmennuspäällikkö, HR- ja viestintäammattilainen, työyhteisösovittelija
Mikko Seppälä, MBA, KTK, HHJ, Johdon valmentaja, liiketoiminnan kehittäminen, talous, lainsäädäntö
Tuula Kiuru-Ahvonen, VTM, Johdon valmentaja ja johdon työnohjaajaMasterCSLE®, NLP-Master, Ratkaisukeskeinen valmentaja ja esimiesvalmentaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
o Orientaatiojakso
o Koulutukseen liittyvät asiat
o Muutoksen johtaminen, megatrendit reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
o Organisaatiokulttuuri ja kuinka sitä voi kehittää
o Johtajan tehtävät, oma rooli, vahvuudet ja kehittämistarpeet
o Oman organisaation esittely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

o Liiketoimintaosaaminen
o Liiketoimintaympäristö, strategia, kriittiset menestystekijät ja brändi
o Strategiatyöosaaminen, yrityksen missio, visio ja arvot
o Ennakointi ja toimialan muutokset, toimialan kansainvälinen kehitys
o Nykytilan arviointi hyödyntäen tunnuslukuja ja analyysejä
o Kehittämistehtävä: hanke- ja toteutussuunnitelma

o Talousosaaminen; Tuloksellisuus, kannattavuus, tilikauden tunnusluvut
o Talousarvio ja toimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen
o Talouden kehittymisen arviointi, seuranta ja keskeiset tavoitteet
o Digitaaliset johtamisen järjestelmät ja välineet

o Henkilöstöjohtaminen, ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä
o Henkilöstöjohtaminen strategian mukaisesti
o Kannustavan ja motivoivan työympäristön ja työkulttuurin rakentaminen,
motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi, haastavat työyhteisötilanteet
o Oma vuorovaikutus- ja johtamistyyli

o Johtamisen suunnitelmallisuus tavoitteiden toteutumisen seuraaminen
o Valmentava johtaminen ja tuloksellisuus
o Johtajan viestinnälliset taidot; Ulkoinen viestintä ja yhteistyö, sisäinen viestintä ja yhteistyö
Verkostosuhteiden luominen

o Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö
Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana
o Eettinen toiminta ja kestävän kehityksen periaatteet
o Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtamisen johdonmukaisuus
o Työ- ja virkaehtosopimukset. Organisaation määräykset ja linjaukset

o Talouden johtaminen
o Strategia ja keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely
o Talouden kehittämisen suunnitelma
o Talouden kehittämiseen henkilöstön sitouttaminen
Kehittämistehtävien läpikäyminen

o Strategiatyön toteutus, keskeisimpien kehittämiskohteiden valinta
o Mittareiden valinta ja oman toiminnan arviointi
o Strategiaan liittyvä viestintä
o Kehittämistehtävien esittely Kehittämistehtävien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

 

Kysy lisää ja ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella

Lisätiedot:  info@luotain.net

Osallistujan nimi *

Organisaatio

Osallistujan sähköposti *

Erityisruokavalio

Laskutusosoite *

Muut kommentit

Ajankohtaista

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Ensimetrin tukemat Yrittäjä coaching ryhmät alkavat 19.5. ja 20.5. klo 14.30 - 15.30.
Coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen sekä oman liiketoimintasi kehittämiseen. Kysy ryhmistä ja ilmoittaudu mukaan. Ensimmäisen tilikauden yrittäjät saavat coachingin maksutta. info@luotain.net Lue lisää

Luotain kehittää kiivaasti uusia etänä tarjottavia palveluita.
Luotaimen ensimmäiset verkkokurssit on julkaistu. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Lähiesimiehen koulutus uusi ryhmä 25.8.2020 - 25.11.2021
Nyt mahdollisuus saada tukea omaan esimiestyöhön. Lähde mukaan esimieskoulutukseen, jossa on huippukouluttajat. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 22.9.2020 – 21.12.2021
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää