Arvostava kohtaaminen hoivatyössä -valmennus

Aika: Räätälöitynä koulutuksena

Paikka: Luotain Consulting Oy, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Hinta: Pyydä tarjous

Olipa kyse hetkellisestä, aikaa vievästä, haastavasta tilanteesta tai rutiinitehtävistä heijastuvat yksittäisen työntekijän arvomaailma, asenteet ja kohtaamisen taidot hoidettavalle ja hänen läheisilleen. Työyhteisöissä yhteisesti sovitut ”pelisäännöt” ja määritellyt arvot eivät aina vaikuta yksittäisen työntekijän toimintaan riittävästi ja työyhteisössä ei aina olla yhtenäisesti sitouduttu määriteltyjen arvojen ja sopimusten noudattamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat kehittämään omia vuorovaikutustaitoja, asennetta ja toimintaa erilaisissa hoivatyön tilanteissa. Tavoitteena on antaa työkaluja erilaisiin arkipäivän tilanteisiin, jotta arvostava hoivatyö voi paremmin toteutua.

Valmennuksessa käytetään hyväksi työpajoja ja reflektoivaa keskustelua, joissa mietitään hoitajien kohtaamia käytännön tilanteita ja niiden ratkaisemiseen sopivia toimintamalleja.

Sisältö:

 • Elämänkaari ja ikävaiheet. Ihmisen perustarpeet. Hyvän elämän edellytykset.
  • Lyhyet kohtaamiset, Pitkäaikainen hoitosuhde, Haastavat tilanteet, Rutiinitehtävät
  • Elämänkaari ja ikävaiheet. Ihmisen perustarpeet.
  • Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa, Keskeiset hyvän elämän edellykset itsemääräämisoikeus, toimijuus, persoonan tunnustaminen ja osallisuus
   Harjoitus: Hyvän elämän edellytykset
 • Kohtaamisen taito
  • Pysähtyminen ja läsnäolo
  • Asiakkaan arvomaailman huomioiminen ja kunnioittaminen
  • Viestinnälliset taidot
   Pohdinta: Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Työyhteisön arvot lähtökohtana omalle työskentelylle
  • Työyhteisön arvojen merkitys omalle toiminnalle
  • Omien arvojen ristiriita ja sen vaikutus toimintaan
  • Tietoisuus asiakkaan arvomaailmasta
   Pohdinta: Miten arvot vaikuttavat suhtautumiseeni ja toimintaani?
 • Hoitamisen eettiset arvot, lainsäädäntö ja hoitotyön hyvät käytänteet
  • Yhdenvertaisuus asiakkaan hoitotilanteissa
  • Olenko turvaa tuova ja palveleva vai valtaa käyttävä ja määräilevä hoitaja?
  • Yhteistyö omaisten kanssa. Kanssakäymisen koukerot. Palveluasenne, sensitiivisyys, viestinnälliset taidot, jaettu asiantuntijuus ja taitavan hoitajan vuorovaikutustaidot.
 •         Kuntouttava työote
  •                Kuntoutussuunnitelma, kuntouttava työote ja arvionti
  •                Asiakaslähtöisyys
  •                Kuntouttavan työotteen menetelmät ja työhyvinvointi
 •         Yhteistyö omaisten kanssa
  •                 Kanssakäymisen koukerot. Hyvä yhteistyö omaisten kanssa. Palveluasenne, ammatillisuus, jaettu asiantuntijuus
  •                 Vuorovaikutustaidot hoitajan työkaluna

Tietoja kouluttajasta

Tuula Savolainen
Hoitotyön opettaja
Voimavarakeskeinen työnohjaajaSTOry
Luotain Consulting Oy

Pyydä tarjous räätälöidystä valmennuksesta alla olevalla lomakkeella.

Osallistujan nimi *

Organisaatio

Osallistujan sähköposti *

Erityisruokavalio

Laskutusosoite *

Muut kommentit

Ajankohtaista

Luotaimessa englanninkieliset valmennuspalvelut vahvistuvat
Tiesitkö, että Luotaimesta on mahdollista tilata työkielenään englantia käyttäville ryhmille mm. tiimivalmennusta, johdonvalmennusta, työyhteisösovittelua tai vaikka mindfulness kursseja

Luotain mukana syksyllä mm. Work Goes Happy tapahtumassa Tampereen Varalan Urheiluopistolla 4.10.2019 "unelmien työpäivänä"
Mukana Luotaimesta monia valmentajia. Tällä kertaa puheenvuoromme pitää Tuula Kiuru-Ahvonen. Tapahtuma striimataan 15 000 osallistujalle ympäri Suomen.

UUTTA! Luotaimen työhyvinvointivalmentajan ja työterveyspsykologin työhyvinvointiohjelma starttaa toukokuussa
Nyt mahdollisuus saada tukea omaan hyvinvointiin ihan uudella ja innostavalla tavalla. Ohjelmassa mukana myös firstbeat mittaus. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää

Hyvinvointiblogissa