Arvostava kohtaaminen hoivatyössä -valmennus

Aika: Räätälöitynä koulutuksena

Paikka: Luotain Consulting Oy, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Hinta: Pyydä tarjous

Olipa kyse hetkellisestä, aikaa vievästä, haastavasta tilanteesta tai rutiinitehtävistä heijastuvat yksittäisen työntekijän arvomaailma, asenteet ja kohtaamisen taidot hoidettavalle ja hänen läheisilleen. Työyhteisöissä yhteisesti sovitut ”pelisäännöt” ja määritellyt arvot eivät aina vaikuta yksittäisen työntekijän toimintaan riittävästi ja työyhteisössä ei aina olla yhtenäisesti sitouduttu määriteltyjen arvojen ja sopimusten noudattamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat kehittämään omia vuorovaikutustaitoja, asennetta ja toimintaa erilaisissa hoivatyön tilanteissa. Tavoitteena on antaa työkaluja erilaisiin arkipäivän tilanteisiin, jotta arvostava hoivatyö voi paremmin toteutua.

Valmennuksessa käytetään hyväksi työpajoja ja reflektoivaa keskustelua, joissa mietitään hoitajien kohtaamia käytännön tilanteita ja niiden ratkaisemiseen sopivia toimintamalleja.

Sisältö:

 • Elämänkaari ja ikävaiheet. Ihmisen perustarpeet. Hyvän elämän edellytykset.
  • Lyhyet kohtaamiset, Pitkäaikainen hoitosuhde, Haastavat tilanteet, Rutiinitehtävät
  • Elämänkaari ja ikävaiheet. Ihmisen perustarpeet.
  • Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa, Keskeiset hyvän elämän edellykset itsemääräämisoikeus, toimijuus, persoonan tunnustaminen ja osallisuus
   Harjoitus: Hyvän elämän edellytykset
 • Kohtaamisen taito
  • Pysähtyminen ja läsnäolo
  • Asiakkaan arvomaailman huomioiminen ja kunnioittaminen
  • Viestinnälliset taidot
   Pohdinta: Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Työyhteisön arvot lähtökohtana omalle työskentelylle
  • Työyhteisön arvojen merkitys omalle toiminnalle
  • Omien arvojen ristiriita ja sen vaikutus toimintaan
  • Tietoisuus asiakkaan arvomaailmasta
   Pohdinta: Miten arvot vaikuttavat suhtautumiseeni ja toimintaani?
 • Hoitamisen eettiset arvot, lainsäädäntö ja hoitotyön hyvät käytänteet
  • Yhdenvertaisuus asiakkaan hoitotilanteissa
  • Olenko turvaa tuova ja palveleva vai valtaa käyttävä ja määräilevä hoitaja?
  • Yhteistyö omaisten kanssa. Kanssakäymisen koukerot. Palveluasenne, sensitiivisyys, viestinnälliset taidot, jaettu asiantuntijuus ja taitavan hoitajan vuorovaikutustaidot.
 •         Kuntouttava työote
  •                Kuntoutussuunnitelma, kuntouttava työote ja arvionti
  •                Asiakaslähtöisyys
  •                Kuntouttavan työotteen menetelmät ja työhyvinvointi
 •         Yhteistyö omaisten kanssa
  •                 Kanssakäymisen koukerot. Hyvä yhteistyö omaisten kanssa. Palveluasenne, ammatillisuus, jaettu asiantuntijuus
  •                 Vuorovaikutustaidot hoitajan työkaluna

Tietoja kouluttajasta

Tuula Savolainen
Hoitotyön opettaja
Voimavarakeskeinen työnohjaajaSTOry
Luotain Consulting Oy

Pyydä tarjous räätälöidystä valmennuksesta alla olevalla lomakkeella.

  Osallistujan nimi *

  Organisaatio

  Osallistujan sähköposti *

  Erityisruokavalio

  Laskutusosoite *

  Muut kommentit

  Ajankohtaista

  Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
  Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
  Lue lehti tästä

  Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
  Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

  Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
  Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

  Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
  Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

  Lehtiartikkeleja Luotaimesta

  Talouselämä 3.5.2019
  jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

  Helsingin Sanomat 6.4.2018
  Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

  Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
  Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

  JYTY-Lehti 5/2016
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

  PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
  Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

  JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
  Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

  QUESTBACK asiakaslehti
  Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää