Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Avoimia koulutuksia – lähde mukaan!

Muistisairaan arvostava kohtaaminen

Aika: Seuraava keväällä 2019 klo.9.00-15.00, kysy organisaatiollesi räätälöityä valmennusta

Paikka: Tampereen Klingendahlissa, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan  tästä

Muistisairaan arvostavaan kohtaamiseen tarvitaan tietoa muistisairauksista ja vuorovaikutus osaamista. Jokainen meistä haluaa tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla.  Lyhyt katsaus muistisairauksien/dementian diagnostiikkaan. Tyypilliset käytösoireet ja niiden hoito. Hoidon peruslinjat. Omaisten tukeminen ja huomioonottaminen. Valmentajana työnohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, tunteva hoitaja -valmentaja Raisa Nissinen. Raisa on tehnyt pitkän uran aikaisemmalla työurallaan muistisairaiden asumispalvelujen laadun kehittämisen parissa. Myös Raisa on palkittu hoivayritäjänä aikaisemmalla työurallaan

 

Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa

Jari Pirhonen, FT gerontologian tutkijatohtori, joka toimii mm. tutkijatohtorina hoitorobotiikan alalla. Pirhosen keskeisimmät tutkimusalueet ovat hoidon etiikka ja hyvä elämä erityisesti vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa.

Aika: Seuraava keväällä 2019

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Luento ”Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa” pureutuu tehostetun palveluasumisen asukkaiden mahdollisuuksiin elää oman näköistään elämää elämänsä loppuun asti. Hyvää elämää lähestytään sen kautta, kuinka asukkaat voivat toteuttaa itseään palvelutalossa asuessaan. Keskeisiksi hyvän elämän edellytyksiksi nousevat autonomia, toimijuus, persoonan tunnustaminen ja osallisuus, jotka avautuvat luennolla palvelutalon arkipäivän tasolla asukkaiden haastattelujen ja tutkijan havaintomateriaalin pohjalta.

 

Valvonnan muutokset ja omavalvonta -valmennus

Seuraava valmennus keväällä 2019

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere, Helsingissä messukeskuksessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan  tästä

Osallistu nyt koulutukseen, jossa omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma käydään läpi osallistujien kanssa sekä tutustutaan tuleviin muutoksiin palveluntuottajan lupa- ja valvonta-asioissa.

Lähde mukaan!

 


Lähiesimiestyön ammattitutkinto – Valmennusta sosiaali- ja terveysalan esimiehille

Aika: 2.11.2018 – 24.4.2020 Täynnä!, Seuraava koulutuskokonaisuus alkaa kev’ällä 2019

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A 5, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Valmennuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

 


Yhteiskuntavastuu raportointi -valmennus

Aika: Seuraava keväällä 2019

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Osallistu nyt koulutukseen yhteskuntavastuun raportointi. Raportilla voit osoittaa asiakkaille ja eri sidosryhmien edustajille yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden ja saada kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuun osoittamisella tulee olemaan yhä suurempi rooli.
Valmennuksessa käydään läpi Yhteiskuntavastuu- malliraportti, joka jaetaan osallistujille. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.

 

Arvostava kohtaaminen hoivatyössä

Aika: 29.11.2018 klo 12.00 – 16.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Hoitamisen eettiset arvot, lainsäädäntö ja hoitotyön hyvät käytänteet. Yhteistyö omaisten kanssa. Asenteet ja arvot. Laadukas hoitotyö ja riskien hallinta. Arvostavan kohtaamisen taito ja kuntouttava työote. Haastavat tilanteet hoitotyössä. Valmentaja sosiaali- ja terveysalan kouluttaja, työnohjaaja ja hoitotyön opettaja Tuula Savolainen. Tuula on palkittu laadukkaasta hoivatyöstä hoivayrittäjänä aikaisemmalla työurallaan.


Itsemääräämisoikeus -koulutus

Aika: 13.12.2018 klo 13.00-16.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia, jotka liittyvät aihealueeseen. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.


 


 

 

 

 

Ajankohtaista

Luotain tuotta yhteistyössä Valomon, TEM:m ja SITRA:n kanssa 19 kappaletta Soteuttamo 2.0 tapahtumaa ympäri Suomen ja kaksi yrityskiihdyttämöä, joihin voi hakea mukaan 20 organisaatiota.
Seuraa sivujamme, haku avataan pian.

Sosiaali ja terveysalan LÄHIESIMIEHEN AMMATTITUTKINTO 2.11.2018 - 24.4.2020 yhteistyössä Saskyn kanssa
Luotaimen sosiaali- ja terveyalan lähiesimiehen ammattitutkintoon valmentava koulutus on mainio tapa kouluttautua esimiestyöhön ja valmentautua tuleviin muutoksiin. Valmennus on osallistujalle maksuton ja se suoritetaan oppisopimuksena Katso kurssit tästä!

ELYN KONSULTAATIOLLA VAUHTIA KASVUUN!
LUOTAIN valittu ELY-keskuksen yritysten kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämisen palveluntuottajaksi. Kysy miten sinä voisit saada apua liiketoimintasi kehittämiseen Elyn tuella: info@luotain.net

LUOTAIMEN KURSSIKALENTERI JULKAISTU
Luotaimen koulutukset ovat konkreettisia ja tarjoavat työkaluja ammattilaisten arkeen. Lähde mukaan. Katso kurssit tästä!

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää

Hyvinvointiblogissa