Posted on

Kohti ammattimaisempaa johtamista

Johtaminen on kykyä nähdä

Johtaminen on rohkeutta tarkastella tulevaisuutta, kauempana häämättäviä muutoksia ja ajatella vapaasti. Tulevaisuuden pohtiminen on entistä tärkeämpää, sillä maailma tosiaan muuttuu. Uusia varteenotettavia mahdollisuuksia avautuu sitä mukaa kun ohjaamme ajatusta erilaisiin näkökulmiin, teknologia, ilmastonmuutos, politiikka tai ihmisten käyttäytymisen muutokset. Jotkut muutostekijät näyttäytyvät samaan aikaan isoina uhkina, mikäli niihin ei varauduta. Tästä esimerkkinä monia toimialoja ravistelleet teknologiset muutokset, jotka ovat vieneet ydinliiketoiminnan mennessään. Kriittisintä on ollut ajoitus. Että on ehditty etujoukoissa hyödyntämään uusinta teknologiaa ja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin innovatiivisilla prosesseilla, uusilla tuotteilla ja palveluilla. Joskus se on vaatinut valtavia muutoksia, toisinaan on ollut viisasta edetä pienin askelin. Olennaista on, että johtajilla on ollut kykyä ja aikaa nähdä. Näkökykyä voi parantaa hyvä tiimi, johtoryhmä, hallitus tai vaikkapa yrityskummi tai mentori, mutta se ei pelkästään riitä. On irrotettava aikaa johtamisen tärkeimmille alueille, joista ennakointi lienee ykkönen. Keskeistä on omien tehtävien priorisointi. Kuinka helposti itse kukin meistä hukkuu arjen rutiineihin. Se on sitä vaarallisempaa mitä kauemmin se kestää.

Johtaminen on edellytysten luomista

Onko meillä onnistumisen edellytyksiä? Kannattavan ja menestyvän yritystoiminnan lähtökohtana on ymmärrys siitä, miksi yritys on olemassa, mihin sillä tähdätään ja millaisia taloudellisia ja muita tekijöitä siihen liittyy. Strateginen suunnittelu ei ole ainoastaan suurten yritysten työlistalla. Hyvä strategia on ensimmäinen edellytys kaiken kokoisissa yrityksissä. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa seuraavia asioita: Omistaja on määritellyt mitä yritykseltään haluaa, merkittäviä muutossuuntia oivaltamalla on löydetty uusia mahdollisuuksia ja määritelty yhteinen tahtotila joidenkin vuosien päähän. Sitten on mietitty millaisilla tekijöillä halutut asiat toteutuvat ja selkeytetty mitä käytännön toimia onnistunut toteutus edellyttää. Johdonmukaista, koko organisaatiolle ymmärrettävää ja mielellään innostavaa. Yhteisiä tavoitteita ennen kaikkea.

Johtaminen on oppimista

Jotta voi mahdollistaa muiden tekemisen ja kasvamisen, on kyettävä luomaan toisille edellytyksiä loistaa ja toteuttaa kiinnostavia asioita. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä osaamisen johtamista, sekä onnistunutta vuorovaikutusta. Viestintää. Jotta voi menestyksellisesti johtaa muita, pitää tuntea itsensä. Mitä syvällisemmin ymmärtää omaa käyttäytymistään, sitä helpommin pystyy oppimaan ja kasvamaan johtajana. Synnynnäistä johtajaa on harvemmin olemassa, vaikka toisilla saattaa olla siihen enemmän taipumuksia. Johtajana toimiminen on ammatti, johon kokemus tuo varmuutta, mutta johon kannattaa kouluttautua läpi elämän. Kukin meistä voi kirkastaa ymmärrystään, saada uusia työkaluja muutostilanteiden johtamiseen ja antaa itselleen aikaa johtajana kehittymiseen.

 

Merja Talkio-Vilanen
Luotain Consulting Oy
valmentaja, strategiatyö ja johtaminen


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
Lue lehti tästä

Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää