Posted on

Asiantuntijayhteisön johtaminen

Johtamiseen on kiinnitetty huomiota ja keskusteltu siitä viime vuosina runsaasti. Johtamiseen kohdistuvat kysymykset kumpuavat pitkälti organisaatioiden työyhteisöjen huonohkosta tilasta, ihmisten uupumuksesta, työpaikkakiusaamisesta, niukan palautteen saamisesta ja työttömyyden uhkasta muutamia mainitakseni.

Johtamisesta on ilmestynyt erilaisia teoksia tuhkatiheään perimmäisenä tarkoituksena parantaa ja tukea johtajuutta ja työyhteisön toimintaa. Johtamista yleensä pidetään melko vaikeahkona taitolajina ja asiantuntijajohtamista erityisesti. Tämä viimemainittu näkyy myös johtamiskirjallisuuden niukassa tarjonnassa sekä tutkimuksessa ko. alueelta verrattuna muuhun johtamiseen.

Asiantuntijoina pidetään jonkin alan huippuosaajia, joilla on oman alansa korkea ja laaja koulutus ja osaaminen. He siis omaavat omalta alaltaan erinomaiset tiedot ja taidot sekä ovat hyvin itsenäisiä ja usein  johtajaansa osaavimpia omalla alallaan. Asiantuntijat työskentelevät usein tiimeissä ja projekteissa, joiden jäsenet ovat eri ammattialojen edustajia. Hyvä esimerkki asiantuntijayhteisöstä on vaikkapa yliopisto professoreineen, dosentteineen, lehtoreineen ja eri alojen tutkijoineen.

Asiantuntijat yleensä ovat persoonallisuudeltaan henkilöitä, jotka haluavat säilyttää oman itsenäisyytensä ja näkemyksensä työssään .Lisäksi he haluavat käyttää luovasti omaa huippuosaamistaan. Heille on tyypillistä itseohjautuvuus ja motivoituminen omista intresseistä käsin oman osaamisalueensa suhteen. Nyt kysymys kuuluukin, miten tällaista työyhteisöä  johdetaan?

Viimemainittu kysymys on laaja ja tässä pystyn valottamaan ainoastaan asiantuntijajohtamisen joitakin keskeisiä ydinkysymyksiä.

Edellä mainituista asiantuntijoiden työskentelyn tunnusmerkeistä voidaan johtaa asiantuntijajohtamisen keskeisimmät haasteet. Näitä ovat asiantuntijoiden sitoutumisen tukeminen työyhteisön perustehtävään ja yhteisiin tavoitteisiin sekä pelisääntöihin. Tärkeäksi asiantuntijayhteisön toimivuuden  kannalta nousee myös työyhteisön vuorovaikutustilanteiden säätely, jossa johtaja on avainasemassa. Asiantuntijajohtaja joutuu kohtaamaan näissä työyhteisöissä asiantuntijoiden autonomisuudesta johtuvat ilmiöt ja mahdolliset ristiriidat työyhteisön perustehtävän tavoitteiden toteutumisen ja asiantuntijoiden henkilökohtaisen toiminnan päämäärien osalta.

Toimivan työyhteisön kannalta on  ratkaisevaa yhteisten rakenteiden luominen. Nämä  rakenteet edistävät sitoutumista ja motivaatiota. Näitä rakenteita ovat mm. tavoitteet, arkipäivän erilaiset käytännöt, arvot, yleinen toimintakulttuuri, sekä palaute- ja palkitsemisjärjestelmä. Selkeät rakenteet tukevat avoimuutta ja luottamusta sekä auttavat keskittymistä omaan työhön ja yhteisiin tavoitteisiin.

Asiantuntijajohtajalta vaaditaan myös kykyä ja taitoa kohdata x-, y –ja z-sukupolvien asiantuntijat ominaispiirteineen.

Johtajan oman itsen tuntemus ja kehittyminen johtamisessa sekä johtajuudessaan saavat tukensa johdon työnohjauksessa/coachingissa. Työnohjausprosessi antaa asiantuntijajohtajalle mahdollisuuden tutkia omaa johtamistaan ja itseään johtajana ammattitaitoisen, koulutetun ja kokeneen työnohjaajan kanssa.

Ainoastaan oman itsen tuntemisen kautta voi tuntea toisia ja saada omat persoonalliset johtamiskykynsä vastaamaan asiantuntijaorganisaation vaikeisiinkin haasteisiin.

Marita Paunonen-Ilmonen, professori (emer.), PhD, RN, M.Ed., CSLE, Erit.tason psykoterapeutti on Luotaimen hallituksen jäsen. Marita on ansioitunut ja pitkänlinjan työnohjauksen tutkija, työnohjaajien kouluttaja ja käytännön työnohjaaja. Marita on johdon työnohjaajat ja mentorit ry:n perustajajäsen ja sen ensimmäinen kunniajäsen.

Tags: , , , ,


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 7.12.2020 – 24.3.2022.
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Luotaimen uusi asiakaslehti 2020 on ilmestynyt!
Lue lehti tästä

Luotaimessa alkaa johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelma 9.12.2020 – 5.4.2022.
Koulutuksen tavoitteena on antaa johtaja- tai päällikkö asemassa olevalle henkilölle valmiuksia kasvaa tehtävässään ja johtaa organisaatiotaan myös muutostilanteissa. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää