puh. 010 2012808 | e-mail: pauliina.vallin@luotain.net

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, FM, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, työkieli englanti ja suomi
Pauliina on työskennellyt 13 vuotta IT-alalla kansainvälisissä yrityksissä eri tehtävissä, työkielenään englanti. Toiminut pitkään esimiehenä, myös globaalissa tiimissä, joten kansainvälisyys ja eri kulttuurien kanssa toimiminen ja ymmärrys on vankalla tasolla. Vahva kokemus muutosprosesseista ja niiden läpiviennistä hektisessä yritysmaailmassa. Pauliina tuntee asiantuntijatyön ohella hyvin myös valmistavan teollisuuden erilaiset haasteet. Pauliinan motto: - positiivinen asenne vie pitkälle→ ongelmat ja haasteet ovat portteja uuteen ja mahdollisuus vaihtaa näkökulmaa.
Lue Pauliinan ajatuksia ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta tästä