Avoimet koulutukset

 


Arvostava esimies -valmennus, 2 valmennuspäivää

Tampereella torstaina 21.3. ja keskiviikkona 27.4.2018 klo 9.00 – 15.00

Alaisten erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä. Valmennus lisää itsetuntemusta esimiehenä, esimiehen rooliin erityisesti liittyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Saat valmennuksesta esimiestyöhön runsaasti vinkkejä. Esimiesvalmentajana toimii kokenut johdon valmentaja.

Lue lisätietoja ja ilmoittaudu täällä


Henkilökohtainen tehokkuus

Tampereella 5.4.2018 klo 9.00 – 15.00

Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa ajankäyttöään, vähentää työstressiä ja lisätä hyvinvointia työssä. Valmennus selkiyttää omaa työtehtävää, antaa konkreettisia ajanhallinnan- ja organisoinnin taitoja sekä lisää tehokkuutta ja hallinnan tunnetta

Lue lisätietoja ja ilmoittaudu täällä

Valmennus on saatavissa myös yrityksellesi räätälöitynä!Lue lisää täällä.


Toimiva työsuhde -valmennus

Tampereella 8.5.2018 klo 13.00-16.00

Käytännön näkökulmia työsopimuksen laatimiseen, esimiehen ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuhteessa sekä työsuhteen päättämiseen.

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä

Valmennus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisesti räätälöitynä! Kysy lisää info@luotain.net


Arvostava esimies -valmennus: avaimia esimiestyön haastaviin tilanteisiin, 1 pv

Tampereella 16.5.2018 klo 9.00 – 15.00

Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat saada varmuutta esimiestyöhönsä tai haluavat oppia uusia menetelmiä kohdata haastavia tilanteita esimiestyössä. Puuttuminen, puheeksi ottaminen ja ratkaisukeskeinen palautteen antamisen taito ovat olennainen osa esimiestaitoja. Valmennus vahvistaa esimiehen ammatillista vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoa.

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä


Onnistunut kehityskeskustelu

Tampereella 29.11.2018 klo 9.00 -18.00

Valmennuksessa kehityskeskusteluita lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisen tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää itsensä ja työnsä kehittämiseen. Valmennuksessa paneudutaan onnistuneen kehityskeskustelun elementteihin, kuten valmistautumiseen, läsnäoloon, kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen, luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Valmennukssessa käydään läpi ryhmäkehityskeskustelu- ja yksilökehityskeskustelu mallit ja jatkuvan kehittämisen ja vuoropuhelun näkökulma. Valmennuksessa saat mukaasi kehityskeskustelumallin.

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä


Innostava palaveri -lisää vaikuttavuutta! 

Tampereella 5.3.2018 klo 13.00 – 16.00

Haluatko tehostaa palavereita ja kokouksia, haluatko osallistaa väkeäsi ja houkutella ihmisten piilevän potentiaalin ulos? Haluatko saada kokonaisuuden paremmin hallintaan? Valmennus kerää yhteen parhaat palaverikäytänteet ja saat käyttöösi konkreettisia osallistamisen menetelmiä? Innostava palaveri –valmennus on juuri sinulle, jos vastasit kyllä edellä oleviin kysymyksiin.

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä


Tuloksellinen myyntityö digiaikana -myynnin valmennus

Seuraava toteutus syksyllä 2018

Valmentajana myynnin tohtori Pia Hautamäki, myynnin ammattilainen lähes 20 vuoden kokemuksella ja arjessaan myös myynnin tutkija. Myyntikoulutuksesta vastaava yliopettaja. ”Myyntityö on hieno ammatti. Yhä harvempi saa tulevaisuudessa tehdä sitä, koska vain osaavimmat pärjäävät. Digitalisaatio on luonut uusiamahdollisuuksia myynnin ammattilaisille. Käytettävissä on hyvin edistyksellisiä digimyynnin työkaluja.”

Lue lisää täältä


Mindfulness-kurssi – apua stressin hallintaan ja hyvinvointiin

Seuraava toteutus syksyllä 2018

8 viikon intensiivikurssi stressin vähentämiseksi ja oman hyvinvoinnin tueksi.

Tarjoamme kurssin myös yrityksellesi räätälöitynä. Kysy lisää: info@luotain.net.

Lue lisätietoja kurssista täältä

Ajankohtaista

LUOTAIN valittu ELY-keskusten kehittämispalvelujen palveluntuottajaksi !
Ota yhteyttä: info@luotain.net ja kysy lisää, jos tarvitset apua kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämiseen. Elyn tuki on merkittävä!

LUOTAIMEN KURSSIKALENTERI JULKAISTU
Mm. Huippuluento: ”Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa” Luotaimessa 23.3. klo 9.00 - 11.00 Jari Pirhonen, FT gerontologian tutkijatohtori, joka toimii mm. tutkijatohtorina hoitorobotiikan alalla. Valmennuksia tulossa huhti-toukokuussa mm. Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus 5.4. Esimiestyö ja haastavat tilanteet 16.5., Toimiva työsuhde 8.5. Katso kurssit!

UUTTA!.
Luotaimen työhyvinvointivalmennuksessa mukana myös Firstbeat-sykevälimittaus, jolla saadaan tietoa fyysisestä kuormittumisesta, mitataan palautumisen riittävyyttä ja tunnistetaan unen laadun sekä liikunnan vaikutuksia terveydelle. Tavoitteena on selvittää työntekijöiden kuormittumista ja palautumista työ- ja vapaapäivinä, jotta uupumista aiheuttaviin tekijöihin voidaan vaikuttaa.

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää

Hyvinvointiblogissa