Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Avoimia koulutuksia – lähde mukaan!


Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa

Jari Pirhonen, FT gerontologian tutkijatohtori, joka toimii mm. tutkijatohtorina hoitorobotiikan alalla. Pirhosen keskeisimmät tutkimusalueet ovat hoidon etiikka ja hyvä elämä erityisesti vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa.

Aika: 23.3.2018  klo 9.00 – 11.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Luento ”Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa” pureutuu tehostetun palveluasumisen asukkaiden mahdollisuuksiin elää oman näköistään elämää elämänsä loppuun asti. Hyvää elämää lähestytään sen kautta, kuinka asukkaat voivat toteuttaa itseään palvelutalossa asuessaan. Keskeisiksi hyvän elämän edellytyksiksi nousevat autonomia, toimijuus, persoonan tunnustaminen ja osallisuus, jotka avautuvat luennolla palvelutalon arkipäivän tasolla asukkaiden haastattelujen ja tutkijan havaintomateriaalin pohjalta.


Arvostava kohtaaminen hoivatyössä

Aika: 23.3.2018 klo 12.00 – 16.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Hoitamisen eettiset arvot, lainsäädäntö ja hoitotyön hyvät käytänteet. Yhteistyö omaisten kanssa. Asenteet ja arvot. Laadukas hoitotyö ja riskien hallinta. Arvostavan kohtaamisen taito ja kuntouttava työote. Haastavat tilanteet hoitotyössä. Valmentaja sosiaali- ja terveysalan kouluttaja, työnohjaaja ja hoitotyön opettaja Tuula Savolainen. Tuula on palkittu laadukkaasta hoivatyöstä hoivayrittäjänä aikaisemmalla työurallaan.


Itsemääräämisoikeus  -koulutus

Aika: 10.4.2018 klo 9.00 – 13.00 ja 4.9.2018 klo 9.00 – 13.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Ilmoittaudu mukaan tästä

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia, jotka liittyvät aihealueeseen. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.


Mindfulness tunnetaito – valmentajakoulutus
Jo kolmastoista ryhmä starttaa, nyt Tampereella! Lähde mukaan.

Paikka: Klingendahl, Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere
Aika: 28.4.-4.11.2018.

Ammatillinen syventävä täydennyskoulutus. Koulutus on tarkoitettu sinulle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen, joka haluat auttaa asiakkaitasi moninkertaisesti paremmin. Opit miten voit monipuolisesti soveltaa tunteiden teoriaa sekä tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia työssäsi stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus ohjaa sinua myös vähentämään työn mahdollisesti aiheuttamaa tunnekuormaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä


Sote -Foorumi 3.5.2018

Valtakunnallinen SOTE Foorumi pidetään taas Helsingissä 3.5 Hotelli Holiday Inn City Centressä, jossa puhujina ovat valtakunnalliset vaikuttajat kertomassa ajankohtaisuuksia sote muutoksista. Lue myös facebookista sotefoorumi -sivua. Ohjelma täydentyy kevään aikana.

Laita päivä jo kalenteriin!


Valvonnan muutokset ja omavalvonta -valmennus

Tampere 23.10.2018 klo 9.30 – 13.30

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere, Helsingissä messukeskuksessa.

Lue lisää tästä

Osallistu nyt koulutukseen, jossa omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma käydään läpi osallistujien kanssa sekä tutustutaan tuleviin muutoksiin palveluntuottajan lupa- ja valvonta-asioissa.

Lähde mukaan!


Muistisairaan arvostava kohtaaminen 

Aika: 5.9.2018

Paikka: Tampereen Klingendahlissa, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan: info@luotain.net. 044-2832673

Muistisairaan arvostavaan kohtaamiseen tarvitaan tietoa muistisairauksista ja vuorovaikutus osaamista. Jokainen meistä haluaa tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla.  Lyhyt katsaus muistisairauksien/dementian diagnostiikkaan. Tyypilliset käytösoireet ja niiden hoito. Hoidon peruslinjat. Omaisten tukeminen ja huomioonottaminen. Valmentajana työnohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, tunteva hoitaja -valmentaja Raisa Nissinen. Raisa on tehnyt pitkän uran aikaisemmalla työurallaan muistisairaiden asumispalvelujen laadun kehittämisen parissa. Myös Raisa on palkittu hoivayritäjänä aikaisemmalla työurallaan.


Yhteiskuntavastuu raportointi -valmennus

Aika: 8.11.2018 klo 9.00 – 13.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Osallistu nyt koulutukseen yhteskuntavastuun raportointi. Raportilla voit osoittaa asiakkaille ja eri sidosryhmien edustajille yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden ja saada kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuun osoittamisella tulee olemaan yhä suurempi rooli.
Valmennuksessa käydään läpi Yhteiskuntavastuu- malliraportti, joka jaetaan osallistujille. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.


Kuntouttava työote ja henkilöstön työssäjaksaminen hoitotyössä

Aika: Räätälöitynä yrityskohtaisena koulutuksena

Paikka: toteutetaan ympäri Suomen

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Sis. Kuntoutuksen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen näkökulma. Kuntoutumisen prosessi; suunnitelmasta toteutukseen ja arviointiin. Työotteen merkitys, vaatimukset ja edellytykset. Kuntouttava työote, tavoitteet ja merkitys.. Kuntouttavan työotteen menetelmiä. Kuinka toteutan käytännössä, miten arvioidaan omaa ja työyhteisön toimintaa. Työntekijän ja työyhteisön toiminnan merkitys työssä jaksamiselle. Valmentaja sosiaali- ja terveysalan kouluttaja, työnohjaaja ja hoitotyön opettaja Tuula Savolainen.

Ajankohtaista

LUOTAIN valittu ELY-keskusten kehittämispalvelujen palveluntuottajaksi !
Ota yhteyttä: info@luotain.net ja kysy lisää, jos tarvitset apua kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämiseen. Elyn tuki on merkittävä!

LUOTAIMEN KURSSIKALENTERI JULKAISTU
Mm. Huippuluento: ”Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa” Luotaimessa 23.3. klo 9.00 - 11.00 Jari Pirhonen, FT gerontologian tutkijatohtori, joka toimii mm. tutkijatohtorina hoitorobotiikan alalla. Valmennuksia tulossa huhti-toukokuussa mm. Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus 5.4. Esimiestyö ja haastavat tilanteet 16.5., Toimiva työsuhde 8.5. Katso kurssit!

UUTTA!.
Luotaimen työhyvinvointivalmennuksessa mukana myös Firstbeat-sykevälimittaus, jolla saadaan tietoa fyysisestä kuormittumisesta, mitataan palautumisen riittävyyttä ja tunnistetaan unen laadun sekä liikunnan vaikutuksia terveydelle. Tavoitteena on selvittää työntekijöiden kuormittumista ja palautumista työ- ja vapaapäivinä, jotta uupumista aiheuttaviin tekijöihin voidaan vaikuttaa.

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää

Hyvinvointiblogissa