Sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Avoimia koulutuksia – lähde mukaan!

 


Itsemääräämisoikeus -koulutus

Aika: 10.4.2018 klo 9.00 – 13.00 ja 4.9.2018 klo 9.00 – 13.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Ilmoittaudu mukaan tästä

Osallistu nyt koulutukseen, jossa perehdyt lainsäädäntöön, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valmennuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja ennakkotapauksia, jotka liittyvät aihealueeseen. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.


AAMIAISBRUNSSI YRITYSPÄÄTTÄJILLE 25.4. LUOTAIMESSA 
Paikka: Klingendahl, Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere
Aika: 25.4.2018. klo 8.30 – 10.00
Luotain Consulting Oy on henkilöstön kehittämiseen erikoistunut yritys. LUOTAIN on valittu ELY-keskuksen yritysten kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämisen palveluntuottajaksi. Uusi sopimuskausi starttaa huhtikuussa. Tule nauttimaan maukas aamupala ja kuulemaan, minkälaista tukea voisit Luotaimelta saada oman yrityksesi kasvuun ja kehittämiseen. Aamiasbrunssitilaisuudessa Luotaimen toimitusjohtaja Pia Vilanen ja Luotaimen ELY-keskusten asiantuntijat Marjo Rönkä ja Merja Talkio-Vilanen kertovat minkälaiseen yrityksen kehittämiseen tukea voi saada. Elyn tuki on merkittävä!
ILMOITTAUDU info@luotain.net.

Mindfulness tunnetaitovalmentaja -koulutus
Jo kolmastoista ryhmä starttaa, nyt Tampereella! Lähde mukaan.

Paikka: Klingendahl, Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere
Aika: 28.4.-4.11.2018.

Ammatillinen syventävä täydennyskoulutus. Koulutus on tarkoitettu sinulle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen, joka haluat auttaa asiakkaitasi moninkertaisesti paremmin. Opit miten voit monipuolisesti soveltaa tunteiden teoriaa sekä tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia työssäsi stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus ohjaa sinua myös vähentämään työn mahdollisesti aiheuttamaa tunnekuormaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä


Sote-Foorumi 3.5.2018

Valtakunnallinen SOTE Foorumi pidetään taas Helsingissä 3.5 Hotelli Holiday Inn City Centressä, jossa puhujina ovat valtakunnalliset vaikuttajat kertomassa ajankohtaisuuksia sote muutoksista. Lue myös facebookista sotefoorumi -sivua.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä


 

Muistisairaan arvostava kohtaaminen 

Aika: 5.9.2018

Paikka: Tampereen Klingendahlissa, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan: info@luotain.net. 044-2832673

Muistisairaan arvostavaan kohtaamiseen tarvitaan tietoa muistisairauksista ja vuorovaikutus osaamista. Jokainen meistä haluaa tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla.  Lyhyt katsaus muistisairauksien/dementian diagnostiikkaan. Tyypilliset käytösoireet ja niiden hoito. Hoidon peruslinjat. Omaisten tukeminen ja huomioonottaminen. Valmentajana työnohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, tunteva hoitaja -valmentaja Raisa Nissinen. Raisa on tehnyt pitkän uran aikaisemmalla työurallaan muistisairaiden asumispalvelujen laadun kehittämisen parissa. Myös Raisa on palkittu hoivayritäjänä aikaisemmalla työurallaan.


Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa

Jari Pirhonen, FT gerontologian tutkijatohtori, joka toimii mm. tutkijatohtorina hoitorobotiikan alalla. Pirhosen keskeisimmät tutkimusalueet ovat hoidon etiikka ja hyvä elämä erityisesti vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa.

Aika: 14.9.2018  klo 9.00 – 11.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Luento ”Hyvän elämän edellytykset pitkäaikaishoidossa” pureutuu tehostetun palveluasumisen asukkaiden mahdollisuuksiin elää oman näköistään elämää elämänsä loppuun asti. Hyvää elämää lähestytään sen kautta, kuinka asukkaat voivat toteuttaa itseään palvelutalossa asuessaan. Keskeisiksi hyvän elämän edellytyksiksi nousevat autonomia, toimijuus, persoonan tunnustaminen ja osallisuus, jotka avautuvat luennolla palvelutalon arkipäivän tasolla asukkaiden haastattelujen ja tutkijan havaintomateriaalin pohjalta.


Arvostava kohtaaminen hoivatyössä

Aika: 14.9.2018 klo 12.00 – 16.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä

Hoitamisen eettiset arvot, lainsäädäntö ja hoitotyön hyvät käytänteet. Yhteistyö omaisten kanssa. Asenteet ja arvot. Laadukas hoitotyö ja riskien hallinta. Arvostavan kohtaamisen taito ja kuntouttava työote. Haastavat tilanteet hoitotyössä. Valmentaja sosiaali- ja terveysalan kouluttaja, työnohjaaja ja hoitotyön opettaja Tuula Savolainen. Tuula on palkittu laadukkaasta hoivatyöstä hoivayrittäjänä aikaisemmalla työurallaan.


Valvonnan muutokset ja omavalvonta -valmennus

Tampere 23.10.2018 klo 9.30 – 13.30

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere, Helsingissä messukeskuksessa.

Lue lisää tästä

Osallistu nyt koulutukseen, jossa omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma käydään läpi osallistujien kanssa sekä tutustutaan tuleviin muutoksiin palveluntuottajan lupa- ja valvonta-asioissa.

Lähde mukaan!


Yhteiskuntavastuu raportointi -valmennus

Aika: 8.11.2018 klo 9.00 – 13.00

Paikka: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A, 5. kerros, Klingendahl Tampere

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Osallistu nyt koulutukseen yhteskuntavastuun raportointi. Raportilla voit osoittaa asiakkaille ja eri sidosryhmien edustajille yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden ja saada kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuun osoittamisella tulee olemaan yhä suurempi rooli.
Valmennuksessa käydään läpi Yhteiskuntavastuu- malliraportti, joka jaetaan osallistujille. Valmentajana Marjo Rönkä, sosiaali-ja terveysalan lainsäädäntöön ja toiminnan ohjaamiseen perehtynyt asiantuntija.


 

Ajankohtaista

SOTEFOORUMI 3.5. 2018 Helsingissä
Luotaimen jo kolmas Sote-foorumi kerää kokoon Suomen eturivin asiantuntijat kertomaan ajankohtaisimman tiedon sotemuutoksista. Lähde mukaan!

AAMIAISBRUNSSI YRITTÄJILLE 15.5. KLO 8.30-10 LUOTAIMESSA !
LUOTAIN valittu ELY-keskuksen yritysten kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittämisen palveluntuottajaksi. Uusi sopimuskausi starttaa huhtikuussa. Tule nauttimaan maukas aamupala ja kuulemaan, minkälaista tukea voisit Luotaimelta saada oman yrityksesi kasvuun ja kehittämiseen. ILMOITTAUDU info@luotain.net. Elyn tuki on merkittävä!

LUOTAIMEN KURSSIKALENTERI JULKAISTU
Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus 5.4. Valmennus auttaa sinua kehittämään omaa työotettasi ja organisoimaan työtäsi viisaammin -se lisää taitoa mm. yhteensovittaa työtä ja vapaata paremmin. Itsemääräämisoikeus valmennus 10.4.. Esimiestyö ja haastavat tilanteet 16.5., Toimiva työsuhde 8.5. Katso kurssit tästä!

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää